شیما کشاورزیان مقدم

شیما کشاورزیان مقدم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی گروه عمران
 سمینار کارشناسی ارشد
گرایش مکانیک خاک و پی
عنوان:
بررسی تأثیر پلیمرها بر مشخصه‌های مقاومتی خاک‌ها
استاد راهنما:
دکتر مهدی اثنی‌عشری
پژوهشگر:
شیما کشاورزیان مقدم
زمان: 14/اردی‌بهشت/93 - ساعت 15
مکان: سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی
چکیده:
      بدیهی است که از خاک به عنوان اصلی‌ترین مصالح در پروژه‌های مختلف مهندسی عمران استفاده می‌شود. از آنجا که خاک، تکیه‌گاه پی‌های سازه‌ای و بستر راه‌ها را فراهم می‌سازد باید قادر باشد بارهای وارده را در محدوده مجاز تغییرشکل‌ها تحمل و آن‌ها را منتقل نماید. بنابراین مهندسان عمران باید خصوصیات خاک مانند قابلیت زهکشی، تراکم‌پذیری، مقاومت برشی، تغییرشکل‌پذیری و ظرفیت باربری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و در صورتی که خاک طبیعی محل پروژه از نظر فنی و مهندسی جهت انجام عملیات عمرانی مناسب نباشد، راهکاری برای بهبود خصوصیات آن بیابند. از جمله راهکارهای جدید برای بهبود پارامترهای مقاومتی خاک‌های ضعیف، افزودن پلیمرهای مایع جهت تثبیت آن و همچنین استفاده از پلیمرهای جامد به عنوان المان تسلیح (به صورت الیاف با یک الگوی تعریف شده و آرایش‌یافتگی مشخص و پیوسته همچون خانواده ژئوسینتتیک‌ها یا استفاده مستقیم از فیبرهای رشته‌ای و گسسته با توزیع رندمی در ماتریسی همانند خاک) است.