شیما کشاورزیان مقدم

شیما کشاورزیان مقدم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی ژئوتکنیک

 

عنوان:

ارزیابی بهبود مشخصه‌های مکانیکی خاک‌های ماسه‌ای با اختلاط آهک و نانو‌رس

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی اثنی‌عشری

 

اساتید داور:

دکتر ملکی

دکتر مکارچیان

 

پژوهشگر:

                                                       شیما کشاورزیان مقدم

 

روز یکشنبه 29 /6/94

سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی

چکیده:

از آنجا که خاک، تکیه‌گاه پی‌های سازه‌ای و بستر راه‌ها را فراهم می‌سازد باید قادر باشد بارهای وارده را در محدوده مجاز تغییرشکل‌ها تحمل و آن‌ها را منتقل نماید. بنابراین مهندسان عمران باید خصوصیات خاک را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و در صورتی که خاک طبیعی محل پروژه از نظر فنی و مهندسی جهت انجام عملیات عمرانی مناسب نباشد، راهکاری برای بهبود خصوصیات آن بیابند. خاک‌های دانه‌ای به خصوص رسوبات ماسه‌ای از جمله خاک‌های مسأله‌داری هستند که در نقاط زیادی از ایران و سایر نقاط جهان مشاهده می‌شوند. خصوصیات مقاومتی ضعیف، ظرفیت باربری کم و نفوذپذیری زیاد آن‌ها باعث شده است که این خاک‌ها گزینه مناسبی به عنوان تکیه‌گاه سازه‌ها یا زیراساس راه‌ها نباشد. در سال‌های اخیر استفاده از نانوذرات رس به منظور بهبود و اصلاح خواص مهندسی خاک مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته­اند. در این پژوهش ضمن بررسی بهبود خواص ژئومکانیکی خاک ماسه‌ای تثبیت شده با اختلاط آهک و رس، تأثیر افزودن نانورس مونت‌موریلونیت Na+ به مخلوط ماسه-آهک-رس نیز مطالعه شده است.

واژه­های کلیدی:  واژه‌های کلیدی: خاک ماسه‌ای، آهک، رس، نانورس، مقاومت فشاری محدود نشده