شیوا ترکمان

شیوا ترکمان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي برق

گرايش کنترل


 

عنوان:

طراحی یک کنترل کننده مدلغزشی- عصبی برای یک کوادروتور زیر تحریک


 

استاد راهنما:

دكتر سهیل گنجه فر

 

داوران:

دکتر عباس رمضانی

دکتر علیرضا حاتمی

 

 

نگارش:

شیوا ترکمان

 

 

زمان: یکشنبه 10 بهمن ماه 95 ، ساعت 11:15

مکان: سمینار 2 دپارتمان برق

 

 

چكيده:

کوادروتور یا کوادکوپتر یک پهپاد با موارد استفاده نظامی و غیر نظامی می­باشد. به دلیل قابلیت و کاربرد­های گسترده این وسیله نقلیه در انواع محیط­های مسدود و محدود، استفاده از آن در انواع زمینه­های کاربردی و پژوهشی روز به روز در حال افزایش می­باشد. کنترل­کننده مد لغزشی یک کنترل­کننده غیر خطی است که بزرگ­ترین ویژگی این کنترل­کننده، مقاوم­بودن آن می­باشد. از آن­جایی که موارد استفاده کوادروتور بیش­تر در محیط­های دارای وزش باد است بنابراین مقاوم بودن کنترل­کننده مورد استفاده برای این وسیله بسیار اهمیت دارد. بنابراین در این پایان نامه به طراحی یک کنترل­کننده مد لغزشی بهبود یافته با شبکه عصبی و یک کنترل­کننده PID برای کنترل کامل کوادروتور پرداخته شده­است. شبکه عصبی مورد استفاده در این پایان نامه که جایگزین تابع علامت موجود در کنترل­کننده مد لغزشی شده و باعث حذف چترینگ موجود در سیگنال کنترل این کنترل­کننده می­شود، یک شبکه عصبی دو لایه می­باشد که آموزش آن با استفاده از تابع لیاپانف انجام شده­است. اثبات پایداری برای هر سه کنترل­کننده مد لغزشی، کنترل­کننده مد لغزشی-عصبی و کنترل­کننده PID با استفاده از معیار پایداری لیاپانف و با تعریف توابع لیاپانف جداگانه بیان شده­است. نتایج شبیه­سازی که قبل و بعد از اعمال اغتشاشات خارجی با استفاده از نرم افزار متلب به­دست آمده­اند نشان­دهنده کارایی کنترل­کننده­های طراحی­شده می­باشد.

واژه­های کلیدی: کوادروتور، سیستم­های زیر تحریک، کنترل­کننده مد لغزشی، کنترل مقاوم، شبکه عصبی، کنترل­کننده PID، معیار پایداری لیاپانف

 

Abstract:

Quadrotor or quadcopter is an UAV with military and civilian applications.  Due to its extensive functionality and applications of this vehicle in blocking and restricting environments, using it in a variety of functional and research areas is increasing day by day. Sliding mode control is a non-linear controller which its greatest feature is robustness. Since quadrotor use is in environments with wind blowing, so the robustness of the controller used for this device is very important. So in this thesis, a sliding mode controller improved with neural network and a PID controller is designed for full control of quadrotor. The neural network used in this thesis which replace the sign function in sliding mode controller and eliminates the chattering effects in its control signal, is a bi-layer neural network which its training is done by using lyapunov function. Stability proof for each of the three sliding mode controller, neuro-sliding mode controller and PID controller expressed using Lyapunov stability criterion and the definition of Lyapunov functions separately. The simulation results obtained using MATLAB software represents the performance of designed controllers.

 

Key Words: Quadrotor, Under-actuated Systems, Sliding Mode Control, Robust Control, Neural Network, PID Controller, Lyapunov Stability Criterion

 

نام و نام خانوادگی : شیوا ترکمان

نام پدر: محمد

محل تولد : همدان

تاریخ تولد : 27/12/1369

ایمیل : shivatorkaman@yahoo.com

 

راهنمایی

سمپاد همدان

شاگرد ممتاز

دبیرستان

سمپاد همدان

شاگرد ممتاز

پیش دانشگاهی

سمپاد همدان

شاگرد ممتاز

کارشناسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

کارشناسی ارشد

دانشگاه بوعلی سینا

معدل الف

 

پایان نامه کارشناسی:کاربرد نامساوی های خطی ماتریسی در کنترل مدل پیش بین

 

مهارت های رشته تحصیلی:

برنامه نویسی c و MATLAB

شبیه سازی پروژه ها با استفاده از Simulink MATLAB

برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR

آشنایی کامل با نرم افزارهای code vision AVR و Proteus

آشنایی با PLC

 

زبان های خارجی

میزان تسلط در زبان انگلیسی:

خواندن: خوب

ترجمه انواع مقالات تخصصی در رشته برق

نوشتن: خوب

مکالمه: متوسط

 

مهارت های عمومی

Word-Internet_Windows-Power Point-MATLAB