صابر چهاردولی

صابر چهاردولی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه آموزشی مهندسی مکانیک

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

بررسی رفتار مکانیکی سازه­های متشکل از لوله­‌های متداخل چندگانه تحت بار محوری

استاد راهنما:

دکتر علی علوی­نیا

اساتید ممتحن:

دکتر رحمن سیفی    دکتر عباس فدایی

پژوهشگر:

صابر چهاردولی

چكيده:

      در این پژوهش ویژگی­های جذب انرژی ساختارهای چندلوله­ای به عنوان یکی از انواع جاذب­های انرژی جدارنازک به صورت تجربی و عددی تحت بار شبه­استاتیکی، مطالعه و بررسی شد. شبیه­سازی­های عددی با استفاده از نرم­افزار المان محدود LS-Dyna انجام شد و با مقایسه­ی نتایج تجربی و عددی، تطابق بالایی بین نتایج مشاهده شد. در این پژوهش چیدمان­های بهینه­ای از ساختارهای دولوله­ای، سه­لوله­ای، چهارلوله­ای و پنج­لوله­ای پیشنهاد شدند و تأثیر تعداد لوله­ها، تداخل لوله­ها، شعاع متوسط ساختارهای چند­لوله­ای و نیز تأثیر اختلاف ارتفاع لوله­های یک ساختار بر ویژگی­های جذب انرژی مشخص شد. نهایتاً مشاهده شد که استفاده از ساختارهای چندلوله­ای ظرفیت جذب انرژی را نسبت به ساختارهای تک­لوله­ای بالا می­برد و این ساختارها می­توانند جایگزین مناسبی برای لوله­های تکی باشند.

 

زمان:

دوشنبه 30/6/1394- ساعت 11:30

مکان:

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی


Abstract:

Energy absorption characteristics of multi-tube structures, as one of the energy absorbers, subjected to axial quasi-static loading, have been studied in this thesis. Numerical simulations carried out using finite element software LS-Dyna. Experimental data and numerical results were in a good agreement. In this thesis the optimum arrangement of multi-tubes with two, three, four and five circular cylinders were proposed and the effects of, interaction, average radius, number of tubes and difference between height of tubes in structures were determined. Finally, it was observed that using multi-tube structures increases the energy absorption capacity compared to single-tube ones and these structures can be a good alternative for single-tubes.


 

Key Words: Thin-walled structures, Energy absorption, Multi-tube structures, Quasi-static loading, LS-Dyna.


 

 

 

سوابق تحصیلی

 

کارشناسی:  مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات - دانشگاه رازی کرمانشاه            88 الی 92

عنوان پروژه: شبیه سازی و مقایسه ی جاذب های انرژی مخروطی ساده و شیار دار به کمک نرم افزار abaqus                                   استاد راهنما: دکتر  سعید فعلی

 

کارشناسی ارشد: مکانیک جامدات طراحی کاربردی- دانشگاه بوعلی سینا                         92 الی 94

 عنوان پروژه: بررسی رفتار مکانیکی سازه­های متشکل از لوله­های متداخل چندگانه تحت بار محوری 

استاد راهنما: دکتر  علی علوی­نیا

 

 

 

 

 

سوابق حرفه ای

 

 

 

عنوان دوره

نام سازمان

طول دوره

کارآموزی

کارخانه سیمان نهاوند

1 واحد درسی

 

 

     

 

مهارتهای تخصصی

 

نرم افزار

سطح مهارت

توضیحات

LS-Dyna

پیشرفته

مباحث ضربه و بالستیک

Abaqus

پیشرفته

مباحث ضربه و بالستیک

SOLID WORK

پیشرفته

 

MATLAB

متوسط

 

WORKIG MODEL

متوسط

 

AutoCAD

متوسط

 

 

 

آشنایی با زبانهای خارجی

English: Upper intermediate