صادق پوربهار

صادق پوربهار


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

عنوان:

تحلیل غیر خطی اتصالات گوشه تیر-ستون بتن مسلح دارای نقص لرزه­ای به روش اجزای محدود

استاد راهنما:

دکتر فریدون رضایی

نگارش:

صادق پوربهار

تاریخ: 30/6/94 ساعت 12

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 چکیده

در این تحقیق از تحلیل غیرخطی اجزای محدود برای بررسی رفتار اتصالات یک­طرفه و دوطرفه بتنی گوشه تیر-ستون دارای نقص لرزه­ای، تحت اثر بارهای لرزه­ای یک و دو جهته استفاده شد. مطالعات میدانی از رخدادهای لرزه­ای گذشته نشان داد که ساختمان­هایی که قبل از اتخاذ ضوابط لرز­ه­ای توسط آیین­نامه­های طراحی، بنا شده­اند، در برابر بارهای رفت و برگشتی زلزله به شدت آسیب­پذیر هستند. در این میان آسیب­پذیری اتصالات معیوب گوشه تیر-ستون به عنوان یکی از حساس­ترین مؤلفه­های ساختمان، بیشتر از سایر موارد مشاهده شد. فراوانی این ساختمان­ها در سراسر نقاط لرزه­خیز جهان و آسیب­پذیری اتصالات آنها از جمله مهمترین دلایل انتخاب موضوع این تحقیق به شمار می­رود. در تحقیق حاضر برای شبیه­سازی رفتار بتن از مدل رفتاری بتن آسیب­دیده خمیری  (Concrete Damaged Plasticity) بهره برده شد. این مدل از جمله مدل­های موجود در نرم­افزار ABAQUS است که بهتر از سایر مدل­ها می­تواند رفتار بتن را تحت اثر بارهای چرخه­ای شبیه­سازی کند. برای بیان رفتار فشار تک محوری بتن از مدل تنش-کرنش هاگنستاد و برای معرفی رفتار کششی آن از یک مدل خطی استفاده شد. همچنین برای شبیه­سازی رفتار فولاد از یک مدل دو خطی با سخت­شوندگی سینماتیک بهره برده شد. در این تحقیق رفتار دو اتصال یک­­طرفه و دوطرفه بتنی مورد بررسی قرار گرفت. اتصال یک­طرفه در دو مرحله بارگذاری شد و با استفاده از نتایج آزمایش پانتلیدس و همکاران صحت­سنجی و حالت گسیختگی این اتصال، گسیختگی برشی شناسایی شد. اما اتصال دوم یک اتصال دوطرفه گوشه شامل تیر عرضی و دال است که با استفاده از نتایج آزمایشگاهی انجیندنیز صحت­سنجی شد. عامل گسیختگی این اتصال در مدل آزمایشگاهی، از بین رفتن مهار و پیوستگی میلگردهای سفره تحتانی تیرها گزارش شد اما در مدل اجزای محدود به دلیل استفاده از تکنیک المان مدفون برای پیوستگی میلگردهای طولی، گسیختگی اتصال به تعویق می­افتد.

واژه­های کلیدی: اتصال یک­طرفه، اتصال دوطرفه، نقص لرزه­ای، تحلیل اجزای محدود، بارگذاری چرخه­ای، بتن آسیب­دیده خمیری، تکنیک المان مدفون، گسیختگی برشی
چکیده انگلیسی

This research investigated the behavior of nonseismically detailed reinforced
concrete exterior beam-column joints subjected to bidirectional lateral cyclic loading
using nonlinear finite element analysis. Over the past decades, the seismic vulnerability of exterior beam-column joints has been documented repeatedly in earthquake reconnaissance reports, in which joint failure has been identified as a contributing factor in the total loss of vertical load carrying capacity and collapse of gravity-load-designed buildings in many cases.
Exuberance of such structures and vulnerability of their joints, were the most important reasons of choosing this topic. Concrete damaged plasticity model was used as e constitutive model to simulate the response of concrete in finite element software ABAQUS while the response of reinforcements was simulated using linear model. The simulated joints included: a one-way exterior joint, and a two-way beam-column-slab exterior corner joint with several seismic defects. The results were validated against experimental data developed by pantelides et al and engindeniz respectively. The failure mode of  the one-way joint was identified as the shear failure while in the two-way joint, loss of anchorage of beam longitudinal reinforcements was the failure reason.


رزومه

تلفن همراه: 09187164758

نام : صادق پوربهار

وضعیت نظام وظیفه: معافیت تحصیلی

sadegh_pourbahar@yahoo.com  ایمیل:  

تاریخ تولد: 5/2/69

محل سکونت: ایلام

 

سوابق تحصیلی

معدل

رشته

دانشگاه

مقطع

15/84

مهندسی عمران-عمران

دانشگاه ایلام

کارشناسی

-

مهندسی عمران-سازه

دانشگاه بوعلی سینا

کارشناسی ارشد

 

مقالات

وضعیت

نوع

عنوان

تأیید شده

همایشی

تحلیل غیر خطی اتصالات گوشه تیر-ستون بتن مسلح دارای نقص لرزه­ای به روش اجزای محدود

آماده ارسال

علمی-پژوهشی

تحلیل غیر خطی اتصالات گوشه تیر-ستون بتن مسلح دارای نقص لرزه­ای به روش اجزای محدود

 

مهارت­ها

آشنایی کامل با نرم­افزار ABAQUS

آشنایی کامل با نرم­افزار ETABS

آشنایی کامل با نرم­افزار SAP 2000

آشنایی کامل با نرم­افزار SAFE