طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه آموزش

طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه آموزش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بسمه تعالي

طرح همكاريهاي بين‌المللي براي توسعه آموزش (ايكايد)

International Cooperution For Educational Development (ICED)

مقدمه :

بسترسازي ارتباطات بينالملل در بخش آموزش، بهره‌گيري از ظرفيتهاي خارج از كشور و به روز كردن محتواي دروس ميتواند در افزايش كيفيت تحصيلي دانشگاههاي داخل كشور مؤثر باشد. در اين مسير بهره‌گيري از توان بالاي ايرانيان مقيم خارج از كشور و "مديريت مغزها" به عنوان سرمايه‌هاي بكر و غني مملكت نيز ميتواند مدنظر باشد. اميد است كه قرار گرفتن در بستر آخرين تحولات آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي برتر دنيا و تبادل تجربيات با جذب كوتاه مدت مدرسان اين دانشگاهها زمينه ساز تحولات آموزشي كشور شود.

هدف :

-1 تبادل تجربيات و بهره‌گيري از توان مدرسان برجسته دنيا و اساتيد خارج از كشور براي افزايش بازدهي آموزشي دانشگاه‌هاي داخل كشور.

-2 فراهم آوردن بستري مناسب براي بخش آموزشي توافق نامه هاي دوجانبه و چند جانبه دانشگاهي .

-3 بسترسازي ارتباط دائمي براي بهره گرفتن از توان ايرانيان خارج از كشور و مديريت توانمندي نخبگان ايراني.

برای دریافت متن کامل فایل را دانلود نمائید: طرح ایکاید