طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه پژوهشهای کاربردی

طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه پژوهشهای کاربردی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بسمه تعالي

 

طرح همكاريهاي بين المللي براي توسعه پژوهشهاي كاربرد (ايكارد)

International Cooperution For Applied Research Development (ICARD)

مقدمه :

انجام پروژههاي مشترك به صورت ۲ يا چند جانبه ميتواند در انتقال دانش فني، به روز نگاهداشتن جامعه علمي و فناوري، ارتقاء جايگاه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور، تحرك و پويايي محققاً داخلي، نتيجه‌گرايي تحقيقات، صرفه جويي مالي و نگاه بين‌المللي و آگاهي از روند تحقيقات ديگران و در یک كلام توسعه كيفي پژوهشهاي كاربردي در كشورمان موثر واقع شود .

هدف :

1- توسعه فعاليتهاي بين‌المللي براي ارتقاء پژوهش و فناوري داخل كشور

2- فراهم آوردن بستري مناسب براي به اجرا در آوردن بخشي از توافق نامه هاي بین‌المللي دو و چندجانبه دانشگاه

3- استفاده از توان ايرانيان مقيم خارج از كشور براي توسعه پژوهش و فناوري در داخل

برای اطلاعات پیوست فایل را دانلود نمائید: طرح ایکارد