عارفه شالبافیان

عارفه شالبافیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق کنترل

موضوع پايان نامه :

کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با رویکرد فازی


ارائه دهنده:

عارفه شالبافیان

 

استادراهنما:

دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان

استاد مشاور:

دکتر محمد حسن مرادی

اساتید داور:

دکتر سهیل گنجه فر دکتر عباس رمضانی


زمان :  ۱9/۱1/۹۴    ساعت  9 صبح

مکان: سمینار2 برق


چكيده:

ترافیک شهری به عنوان یکی از مهم ترین چالش‌ها در زندگی شهر‌های مدرن، نیازمند راه حل‌های کارآمد و موثر است. چراغ‌های راهنمایی به عنوان یکی از اجزای مهم و کلیدی در تقاطع‌ها، نقش موثری در کنترل ترافیک دارد. کنترل ترافیک تقاطع‌ها از طریق بهینه سازی زمان‌بندی چراغ راهنمایی صورت می گیرد.  یکی از موثرترین روش‌ها برای افزایش کارایی تقاطع ها، زمان بندی چراغ راهنمایی با روش‌های هوش مصنوعی می باشد. این پژوهش کنترل‌کننده هوشمند (فازی) برای یک تقاطع منفرد که دارای چهار مسیر و هر مسیر شامل دو حرکت مستقیم و گردش به راست است، ارائه می‌کند. ورودی کنترل‌کننده ی فازی طول صف خودروها و مدت زمان انتظار خودرو‌ها و خروجی آن، تعیین فاز سبز مناسب (توالی فاز‌ها) و مدت زمان سبز بودن چراغ با در نظر گرفتن شرایط ترافیکی همه ی فازها برای ایجاد ترافیک روان با حداقل طول صف خودروها و حداقل زمان انتطار آن ها، می‌باشد. از تئوری صف و مدل M/M/1 برای مدل‌سازی تقاطع و از نرم افزار MATLAB برای شبیه‌سازی استفاده شده است. برای بررسی کارایی کنترل‌کننده‌ی ارائه شده، در پایان کنترل کننده‌ فازی طراحی شده با کنترل‌کننده زمان ثابت تحت شرایط مختلف ترافیکی (ترافیک با حجم کم، متوسط و سنگین) مقایسه می‌شود. که نتایج نشان‌دهنده‌ی کارایی بهتر کنترل کننده‌ی هوشمند ارائه شده در مقایسه با کنترل‌کننده‌ی زمان ثابت در همه‌ی شرایط ترافیکی می‌باشد.

واژه­‌های کلیدی: تقاطع منفرد، منطق فازی، چراغ راهنمایی، کنترل هوشمند


 

Abstract:

Urban traffic as one of the most important challenges in modern life, requires efficient and effective solutions. The traffic lights as one of the key components of at intersections, play a significant role in traffic control. Traffic control intersections through traffic signal timing optimization is done. One of the most effective ways to increase the efficiency of intersections, is the timing of traffic lights with artificial intelligence methods. This research  presents an intelligent (fuzzy) controller for controlling traffic flow at isolated  signalized intersection. There are four approaches in this isolated intersection model with eight total movements and a server traffic light. Each approach consists of two movements which are one through movement and one right turn movement. The proposed controller output, set the appropriate next phase (phase sequence) and the duration of its phase due to traffic conditions (traffic queue length and waiting time) on the current green phase and the other three phases, to create traffic with a minimum length vehicles queue minimum waiting time ones. In this research, queuing theory and M/M /1 queue for intersection modeling and MATLAB software for simulation is used. The performance of the Fuzzy Logic traffic controller is then compared to that of the fixed-time controller  under different conditions (traffic with low volume, medium and heavy). Results indicated better performance intelligent controller is provided in all circumstances.

Key Words: Isolated Intersection, Fuzzy Logic, Traffic Light, Intelligent Control. 

 رزومه

 

 

 

1- مشخصات فردي :                                                                                                                         Personal Details

 

تاریخ تولد : 1370

نام :  عارفه

 نام خانوادگی:  شالبافیان

محل تولد: همدان

نام پدر : امیر

پست الکترونیکی: ar.shalbafian@gmail.com

 

2- سوابق تحصيلي :

پایان نامه

معدل

 

 

 

شهر محل تحصیل

نام واحد آموزشی

مدت تحصیل

گرایش

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تا

از

ساخت ساعت دیجیتال با نمایش روز و تاریخ شمسی و میلادی توسط میکروکنترلر

41/16

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

۱۳۹2

۱۳۸۸

الکترونیک

مهندسی برق

لیسانس

کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با رویکرد فازی

56/17

همدان

دانشگاه بوعلی سینا

۱۳۹۴

۱۳۹2

کنترل

مهندسی برق

فوق لیسانس

 

3-  سوابق حرفه ای :

  لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید.

نام سازمان / شرکت

مدت همکاري

سمت

نوع فعالیت (قراردادی، پیمانی، رسمی و ...)

پاره وقت/ تمام وقت/ مشاوره

از

تا

مجموع به ماه

سال

ماه

سال

ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ۴- سوابق علمی _ پژوهشی   :

 

نام کتب و مقالات منتشر شده

ارائه کنفرانس

زمان انتشار

نام نویسنده یا نویسندگان

 

محل چاپ یا ارائه

طراحی کنترل کننده هوشمند فازی برای تقاطع منفرد

سومین کنفرانس کملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

29/11/94

عارفه شالبافیان، دکتر محمد حسن مرادی، دکترحمیدرضا رشیدی کنعان

تهران- دانشگاه مالک اشتر

 

 

 

 

 

 

    ۷-  مهارت های عملی:

طراحی کنترل کننده و برنامه نویسی

 

 

 

 

 

   ۸-  مهارت های نرم افزاری:

آشنایی با میکروکنترلر AVR

آشنایی کامل با نرم افزارهای office

آشنایی با نرم افزارهای proteus و pspice

تسلط کامل بر نرم افزار matlab و simulink

تسلط به زبان های برنامه نویسی همچون: C++,MATLAB,…

 

  

 

 

 

 ۹-  مهارت های زبان:

Reading

 

Listening

Writing

Speaking

 
 

Average

Average

Average

Average