عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه استادی ارتقاء یافت

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه استادی ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

در دهمین نشست از دور نهم هیأت ممیزه دانشگاه در تاریخ 1399/4/31 آقای دکتر علیرضا شوشتری (عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک) با رأی اعضاء از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء مرتبه یافتند.

بدینوسیله هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر شوشتری را به ایشان تبریک عرض نموده و  از خداوند متعال برای ایشان و سایر همکاران محترم توفیقات روز افزون مسالت دارند.

 

http://eng.basu.ac.ir/~shooshta