عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارتقاء رتبه دکتر سید مهدی حسینیان به مرتبه دانشیاری

      http://eng.basu.ac.ir/~s.hosseinian

در نهمین نشست از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه ، آقای دکتر سید مهدی حسینیان (عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی عمران)  با رأی اعضاء، از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

ضمن عرض تبریک، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.