عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

در دهمین نشست از دور نهم هیأت ممیزه دانشگاه در تاریخ 1399/4/31 آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی دارای مدرک دکتری در رشته مهندسی مواد- شکل دادن فلزات  با رأی اعضاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند.

بدینوسیله هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر مظاهری را به ایشان تبریک عرض نموده و  از خداوند متعال برای ایشان و سایر همکاران محترم توفیقات روز افزون مسالت دارند.

 

http://eng.basu.ac.ir/~y.mazaheri