علیرضا اشکان مهر

علیرضا اشکان مهر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي عمران

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرايش مکانیک خاک وپی


عنوان:

بررسی رفتار یک خاک ماسه‌ای لای‌دار تحت بارگذاری‌های استاتیکی و سیکلی 


استاد راهنما:

دكتر محمد ملکی


داوران:

دکتر مسعود مکارچیان

دکتر عباس قدیمی

 

 

نگارش:

علیرضا اشکان مهر

 

 

زمان: سه شنبه 29 دی ماه 94 ، ساعت 18

مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی

 

چكيده:

مطالعات تجربی قابل‌توجهی در خصوص رفتار خاک‌های ماسه‌ای تحت بارهای سیکلی و استاتیکی در ادبیات مهندسی ژئوتکنیک موجود است. عمده مطالعات که منجر به ارائه روابط رفتاری شده‌، بر روی ماسه‌های تمیز و یا استاندارد صورت گرفته که باعث شناخت خوبی از رفتار این ماسه‌ها شده است. امروزه با استفاده از نتایج بدست آمده در مورد رفتار ماسه‌های تمیز می‌توان رفتار این خاک‌ها را در بارگذاری‌های مختلف استاتیکی و سیکلی تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کرد. ازآنجا که عمده خاک‌های ماسه‌ای طبیعی موجود عمدتاً حاوی ریزدانه هستند مسئله تأثیر میزان ریزدانه بر رفتار ماسه‌ها یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر توسط محققین مورد بررسی قرارگرفته است. خاک ماسه‌ای در ترکیب با ریزدانه غیر خمیری رفتارهای ویژه‌ای از خود به نمایش می‌گذارد که متفاوت از رفتار خاک ماسه‌ای تمیز است. علیرغم کارهای مختلفی که در خصوص رفتار خاک‌های ماسه‌ای لای‌دار صورت گرفته، مطالعات مروری نشان می‌دهد که هنوز توسعه در مطالعات تکمیلی امری اجتناب‌ناپذیر است. واقعیت آن است که بسیاری از روابط رفتاری موجود بصورت عمومی برای خاک‌های طبیعی و مخلوط چندان موفق عمل نمی‌کنند. با توجه به تنوع و پیچیدگی رفتاری این گونه خاک‌ها به نظر می‌رسد در روابط پیش‌بینی کننده اثرات وضعیت طبیعی خاک در محل به نوعی لحاظ شود. در این پژوهش رفتار یک خاک ماسه‌ای لای‌دار طبیعی تحت بارگذاری‌های استاتیکی و تناوبی با درصدهای مختلف لای‌ در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی بررسی شده‌است. آزمایش‌های انجام‌شده در این پژوهش شامل آزمایش‌های سه ‌محوری زهکشی شده و زهکشی نشده‌ی همسان به صورت کرنش کنترل‌شده و نیز آزمایش‌های سه محوری تناوبی زهکشی نشده‌ی همسان به صورت تنش کنترل‌شده است. آزمایش‌های تناوبی در سطوح تنش اولیه مختلف و تحت تنش‌های تناوبی مختلف انجام‌شده‌است. در این آزمایش‌ها تأثیر میزان ریزدانه غیر‌خمیری بر مقاومت برشی، روند توسعه اضافه فشار آب حفره‌ای در خاک ماسه‌ای لای دار مورد بررسی قرار گرفته‌است. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان می‌دهد که حضور ریزدانه غیر‌خمیری رفتار خاک ماسه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به نتایج بدست آمده با افزایش مقدار ریزدانه تا درصد ریزدانه آستانه مقاومت برشی کاهش و اضافه فشار آب حفره‌ای افزایش می‌یابد و با بیشتر شدن مقدار ریزدانه رفتار حاصله معکوس می‌شود. همچنین تأثیر مقدار ریزدانه بر خط حالت بحرانی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌است. مشاهده شد که با افزایش مقدار ریزدانه تا مقدار ریزدانه آستانه خطوط حالت بحرانی به سمت پایین حرکت می‌کنند اما با افزایش بیشتر مقدار ریزدانه رفتار عکس می‌شود. خطوط حالت بحرانی برای تمام درصدهای ریزدانه‌ غیرخمیری در پلان   رسم شد و مشاهده شد که تمام خطوط تقریبا باهم موازی می‌باشند. همچنین شرایط آزمایش نیز در دو حالت زهکشی شده و زهکشی نشده و تأثیر آن بر روی خط حالت بحرانی مورد بررسی قرار گرفت و اختلافی در آن مشاهده نشد. سپس با توجه به نسبت تخلخل معادل خط حالت بحرانی واحدی برای خاک ماسه‌ای همراه با درصدهای مختلف لای در فضای   ترسیم شد. با توجه به نسبت تخلخل معادل مشاهده شد که پراکندگی داده‌ها نسبت به خط حالت بحرانی کمتر می‌شود.  همچنین تأثیر مقدار ریزدانه بر روند تغییرات اضافه فشار آب حفره‌ای و تعداد سیکل موجب روانگرایی در بارگذاری سیکلی مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش ریزدانه تا حدود 25 درصد، مقاومت برشی و اضافه فشار آب حفره‌ای به ترتیب کاهش و افزایش می‌یابند. همچنین با افزایش نسبت تنش تناوبی، نمونه‌ها در تعداد سیکل‌های کمتری روانگرا شده و روند تولید اضافه فشار آب حفره‌ای افزایش می‌یابد. می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نسبت تنش تناوبی در شرایط نسبتاً مشابه موجب کاهش مقاومت خاک در برابر روانگرایی می‌شود.

 

واژه­‌های کلیدی: ماسه لای‌دار طبیعی، سه‌محوری، رفتار تحت باراستاتیکی، رفتار تحت بار تناوبی، حالت بحرانی، ریزدانه غیرخمیری

 

 

اطلاعات ارتباط

نام و نام خانوادگی :علیرضا اشکان مهر      نام پدر: سعید

آدرس : همدان، مهدیه، 12 متری سلمان، بن بست مصطفی خمینی، پلاک 85

کد پستی :6517716956

تلفن :08138372826     تلفن همراه :09187039693

                                              ashkanmehr517@yahoo.comپست الکترونیکی :

 

تحصیلات

دبیرستان/شهر/استان :دبیرستان شهید محراب آیت الله مدنی  ، همدان

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی­ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دانشگاه دوره کارشناسی/شهر/استان :دانشگاه بوعلی سینا، همدان

دانشگاه دوره کارشناسی ارشد/شهر/استان : دانشگاه بوعلی سینا ، همدان ، همدان


مهارت ها وتجربیات:

تسلط بر نرم افزارهای Etabs ، Sap ، Safe ،Matlab  و.....
تدریس نرم افزارهای ، Etabs ، Sap ، Safe  و دروس تخصصی عمران در آموزشگاه ها

دارای مدارک  ETABS, SAFE, AutoCadو متره و برآورد از سازمان فنی و حرفه‌ای استان همدان

دارای مدرک زبان تافل سازمان سنجش Msrt/Mche


پیشینه علمی و آموزشی

بررسی رفتار زهکشی نشده یک خاک ماسه ای لای دار طبیعی، دومین همایش ملی عمران و توسعه شهری، ارومیه، 1394.   

بررسی اثر لای طبیعی بر موقعیت خط حالت بحرانی یک خاک ماسه ای، اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، شیراز، 1394.

بررسی تاثیر ریزدانه غیر خمیری بر مقاومت برشی زهکشی نشده یک خاک ماسه‌ای لای‌دار طبیعی، سومین کنگره بین المللی عمران و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1394.

مطالعه رفتار مکانيکي يک خاک ماسه اي لاي دار طبيعي در چارچوب مکانيک خاک حالت بحراني، نهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395.