علیرضا قجری

علیرضا قجری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی صنایع

 

جلسه دفاع رساله دکتری در رشته مهندسی صنایع

عنوان

یکپارچه سازی آرایش سلولی و برنامه ریزی تولید در حالت احتمالی با فرض مسیرهای مختلف تولید و تقسیم دسته تولیدی

 

استاد راهنما

دکتر امیرسامان خیرخواه

استاد مشاور

دکتر جمال ارکات

 

دانشجو

علیرضا قجری

زمان: چهارشنبه بیست و پنج بهمن 1396 ساعت 16-14

مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی

 

Engineering Faculty

Industrial Engineering Department

 

Announcement of Ph.D. thesis presentation

On

Integrated cellular manufacturing systems design with production planning considering stochastic parameters, routing flexibility and lot splitting

 

Supervisor

Dr. Amirsaman Kheirkhah

Advisor

Dr. Jamal Arkat

 

By

Alireza Ghajari

Thursday, February 14th, 2018; 14-16

Faculty of Engineering Amphitheater


چکیده رساله

در این پژوهش مدل ریاضی غیرخطی برای طراحی یک سیستم یکپارچه تولید سلولی پویا ارائه شده است که دو مساله آرایش سلولی و برنامه ریزی تولید را بطور همزمان حل می کند. موارد مربوط به تولید از قبیل مسیرهای تولید چندگانه، تفکیک دسته تولیدی، و توازن حجم کاری در داخل و بین سلول ها لحاظ شده است. متغیرهای تقاضا، زمان پردازش عملیات، و زمان در دسترس ماشین ها دارای توزیع نرمال بوده و مساله در محیطی احتمالی بررسی می شود.

مدل ریاضی ارائه شده به کمک نرم افزار بهینه یابی لینگو حل شده و جواب های مدل تحلیل شده است. با توجه به NP-Hard بودن مساله و اینکه یافتن جواب بهینه برای مسائل متوسط و بزرگ عملی نیست، دو روش ابتکاری برای یافتن جواب های نزدیک به بهینه ولی در زمانی بسیار کوتاه تر توسعه داده شده اند. مرحله اول روش های ابتکاری، یافتن جواب بهینه بوده و در مرحله دوم جواب های همسایه تعیین می شوند. مرحله سوم روش ها بهبود جواب موجه (همسایه) می باشد. نتایج حاصل از روش های ابتکاری و نرم افزار بهینه یابی تحلیل و کارایی روش ها به اثبات رسیده است.

کلمات کلیدی: سیستم های تولید سلولی، برنامه ریزی تولید، بالانس خط تولید، کمبود موجودی، روش ابتکاری


 

 

Abstract

In this research, a new mixed integer non-linear mathematical programming model is presented to design dynamic cellular manufacturing systems and combines several design features including multi-period production planning, alternate routings, system reconfiguration, duplicate machines, lot splitting, workload balance among machines and cells, cell size limits, and material flow between machines. The required capacity for parts production is modeled based on flow shop perspective and the aim of mixed integer model is to find optimal independent cells, the quantity of machine types in each cell, and production quantity of the parts during each period of the time horizon. Since this problem belongs to NP-hard class, two heuristic methods are developed to solve the model for practical purposes. Phase1 finds a feasible solution, phase 2 finds the neighbor solutions, and phase 3 improves a feasible solution. To analyze the computational efficiency, test problems with different sizes are considered and the optimal and near-optimal solutions are compared. The efficiency of the algorithm in terms of the objective function values and computational times is shown by the obtained results.

 

Keywords: Cellular Manufacturing System (CMS), Production Planning (PP), Production line balancing, Backorder, Heuristic algorithm

 

مشخصات و سوابق فردی

نام و نام خانوادگی: علیرضا قجری

محل و تاریخ تولد: نورآباد ممسنی - 1356

تلفن تماس: 09133436943

ایمیل: alirezaghajari.ag@gmail.com

 

سوابق تحصیلی:

§        دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1390 تاکنون

§        کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، 80-1378

§        کارشناسی رشته مهندسی صنایع، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 78-1374

§        دیپلم رشته ریاضی فیزیک، شیراز، 74-1370

 

سوابق کاری:

§        عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان، 93-1381