علی باجلانی

علی باجلانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي مواد


 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد

گرايش شناسایی و انتخاب مواد


عنوان:

مطالعه خوردگی و  بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی در محلول نفتی شبیه‌­سازی شده


استاد راهنما:

دكتر آرش فتاح الحسینی


داوران:

دکتر مظاهری

دکتر علم خواه

 


نگارش:

علی باجلانی

 

زمان:  سه شنبه 17 آذر ماه 94 ، ساعت 30/11 تا 13

مکان: سمینار گروه مواد


چكيده:

خوردگی یکی از مشکلاتی مهمی است که صنایع مختلف به ویژه صنایع مهم نفت و گاز  از گذشته تاکنون با آن مواجه بوده‌­اند. خوردگی در صنایع نفت وگاز به دلیل خسارات جبران­ ناپذیری که می­تواند داشته باشد، از اهمیت بالایی برخودار است. در صنایع نفت بسیاری از انواع خوردگی به ویژه برای فولادهای کربنی می­‌تواند رخ دهد که خوردگی ناشی از گازهای دی اکسید کربن (خوردگی شیرین) و سولفید هیدروژن (خوردگی ترش) از اهمیت بسزایی برخودار است. در این پژوهش خوردگی فولاد کربنی در محیط حاوی دی اکسید کربن و محلول نفتی ترش با استفاده از آزمون­های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. در صنایع نفت و گاز معمولاً از بازدارنده­های خوردگی به منظور مقابله با مشکلات خوردگی و کاهش آن استفاده می­شود. معمولاً از ترکیبات شیمیایی آلی به عنوان بازدارنده خوردگی استفاده می­شود اما به دلیل مشکلات زیست محیطی و سمی بودن برخی از این ترکیبات در سال­های اخیر استفاده از بازدارنده­های خوردگی سبز مورد توجه قرار گرفته است که به همین منظور در پژوهش حاضر اثر بازدارندگی از خوردگی دو عصاره گیاهی شیرین بیان و همیشه بهار به عنوان بازدارنده­های خوردگی سبز و دوستدار محیط زیست بر خوردگی فولاد کربنی در محیط حاوی دی اکسید کربن و محلول نفتی ترش بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که هر دو عصاره گیاهی در محیط حاوی دی اکسید کربن و محلول نفتی ترش بازدارنده­های خوردگی مؤثری بودند و با افزایش غلظت بازدارنده­ها بازده بازدارندگی افزایش یافت. بازده بازدارنده­ها در محیط حاوی دی اکسید کربن نسبت به محیط ترش بالاتر بود. مطابق با نتایج بدست آمده بازدارنده­ها در محیط حاوی دی اکسید کربن عملکرد آندی و در محیط ترش عملکرد مختلط آندی و کاتدی داشتند. بررسی­های ترمودینامیک نیز نشان داد که جذب بازدارنده­ها در هر دو محیط خورنده از ایزوترم جذب لانگمویر پیروی می­کند و با توجه به مقادیر انرژی آزاد استاندارد جذب بدست آمده،  جذب بازدارنده­ها بر روی سطح فلز در محیط حاوی دی اکسید کربن به صورت مختلط شیمیایی و فیزیکی بود، در حالی که در محیط ترش به صورت فیزیکی بود.

 

واژه­‌های کلیدی: فولاد کربنی، خوردگی، بازدارنده، عصاره گیاهی، محلول نفتی


Abstract:

Corrosion is one of the major problems that many industries, particularly oil and gas industries have faced from past to present. Corrosion is very important because of the irreparable damage that could have in the oil and gas industries. Many types of corrosion, particularly for carbon steels, can occur in the oil and gas industries that the corrosion caused by carbon dioxide (sweet corrosion) and hydrogen sulfide (sour corrosion) is very important. In this study, corrosion of carbon steel in CO2 containing environment and sour petroleum solution was investigated using electrochemical methods such as potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy. Usually, the corrosion inhibitors used to protect against corrosion problems and reduce it in the oil and gas industries. Often, organic chemical compounds used as corrosion inhibitors but because of environmental problems and the toxicity of some of these compounds the use of green corrosion inhibitors have been taken into consideration in recent years. For this purpose, in the present study corrosion inhibition effect of Licorice and Marigold plant extracts were investigated as environmental-friendly and green corrosion inhibitors for carbon steel corrosion in CO2 containing environment and sour petroleum solution. The obtained results showed that both plant extracts were effective corrosion inhibitors in CO2 containing environment and sour petroleum solution, and inhibition efficiency increased with increase of inhibitors concentration. Inhibitors efficiency in CO2 containing environment was higher than sour environment. According to the obtained results, the inhibitors in CO2 containing environment acted as anodic inhibitor and in sour environment acted as mixed-type inhibitor. Also, thermodynamic calculations indicated that adsorption behavior of inhibitors in both corrosive environments obeys Langmuir adsorption isotherm, and according to the obtained values of standard free energy of adsorption, adsorption of inhibitors on the metal surface in CO2 environment was physical-chemical adsorption while in sour environment was physical adsorption.


 

Key Words: carbon steel, corrosion, inhibitor, plant extract,  petroleum solution 

مشخصات فردی

        نام و نام خانوادگی:  علی باجلانی

تلفن تماس: 09359532808

ایمیل : Alibajelani@gmail.com

متولد :  03/05/1369

 

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی مواد متالورژی صنعتی

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

·         معدل:12/17

·         موضوع پایان نامه : بررسی رفتار پلاستیک

 

 

تاریخ شروع دوره:88                          تاریخ فارغ  التحصیلی:92

کارشناسی ارشد: مهندسی مواد  شناسایی و انتخاب مواد

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

·         معدل:89/17

·         موضوع پایان نامه :  مطالعه خوردگی و بازدارندگی از خوردگی  فولاد کربنی در محیط نفتی شبیه سازی شده

 

٭ پذیرش در ارشد از طریق استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ شروع دوره 92                                 تاریخ فارغ التحصیلی 94

مقالات

 

1.      مطالعه عملکرد بازدارندگی عصاره گیاهی شیرین بیان بر خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول نفتی شبیه سازی شده ترش

2.      Inhibition of API 5L Gr.B carbon steel corrosion using licorice Extract in CO2 environment

 

 

مهارتهای نرم افزاری و مدرک فنی و حرفه ای

 

 

·         مسلط به نرم افزار  NOVA و فیت کردن نمودارهای امپدانس الکتروشیمیایی

 

 

آشنایی با زبانهای خارجی

 

 

·         تسلط به زبان انگلیسی

 

 

 

دوره های گذرانده شده

 

 

·         شرکت در دوره خوردگی عمومی

·         شرکت در دوره آشنایی با روش­های پلاریزاسیون