علی قاسمی

علی قاسمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکدة فنی و مهندسی

گروه آموزشي مکانیک

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

 

توزیع مجدد تنش­های پسماند ناشی از ساچمه پاشی بر روی نمونه­های با تنش­های پسماند اولیه

 

استاد راهنما:

دكتر امیرحسین محمودی

استاد مشاور:

دكترغلامحسین فرهی

پژوهشگر:

علی قاسمی

چكيده پايان نامه:

     بهبود خواص سطح اجزای مهندسی هنوز یکی از مهم­ترین چالش­های مهندسی است. ساچمه پاشی یکی از مهمترین و موثرترین روش­های تقویت خواص سطحی است که باعث ایجاد تنش پسماند فشاری در نزدیکی سطح می­شود. این تنش پسماند فشاری می­تواند باعث به تاخیر انداختن رشد ترک و یا کاهش نرخ رشد آن در قطعات شود. مقدار و عمق این تنش­ها مهمترین عامل در بهبود عملکرد قطعات و افزایش عمر خستگی آن­هاست. عوامل متعدد تاثیر گذار بر پروفیل تنش پسماند ایجاد شده ناشی از فرایند ساچمه پاشی توسط محققین بررسی شده­است. در این بین اثر حضور تنش پسماند اولیه در نمونه ساچمه پاشی شده نادیده گرفته شده است و بررسی کامل و جامعی در این مورد انجام نشده­است.

    هدف این مطالعه بررسی عددی و تجربی نحوی تغییرات توزیع تنش­های پسماند ایجاد شده ناشی از فرایند ساچمه پاشی در نمونه با حضور تنش پسماند اولیه فشاری  و کششی است. علاوه براین،  با استفاده از اجزا محدود مطالعه­ی پارامتریک روی عواملی مانند میرایی ریلی، اندازه­ی مش، ابعاد نمونه، پوشش سطح، سرعت پرتابه­ها و ضریب اصطکاک صورت پذیرفته است. یک مدل اجزا محدود جهت شبیه­سازی فرایند ساچمه پاشی با برخوردهای رندوم  با قابلیت دستیابی به پوشش 1000% توسعه یافت. همچنین، یک روش پیشنهادی جهت کاهش هزینه­ی محاسبات تحلیل این فرایند بدون کاستن از تعداد برخوردها و کیفیت شبیه­سازی ارایه شده­است. برای ایجاد تنش­های پسماند اولیه کششی و فشاری از فرایند خمش 4 نقطه­ای استفاده شد. اندازه­گیری تجربی تنش پسماند با روش هول دریلینگ گام به گام و سختی سطح برای نمونه­های خام، خمش، سنگ­زنی، ساچمه پاشی، ساچمه پاشی شدید، خمش به علاوه ساچمه پاشی و سنگ­زنی به علاوه ساچمه پاشی انجام شده­است. همچنین، شعاع فرورفتگی ناشی از برخورد ساچمه­ها به صورت عددی و تجربی اندازه­گیری شده­است.  نتایج عددی با نتایج تجربی اندازه­گیری تنش پسماند، زبری سطح و شعاع فرورفتگی دارای تطابق خوبی است که نشان دهنده­ی قابلیت مدل­های اجزا محدود توسعه یافته  می­باشد.

 

 

زمان: 16/6/93 ساعت 9

مكان:آمفی تئاتر دانشکده­ی مهندسی