علی میهن‌دوست

علی میهن‌دوست


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرايش خاک و پی

 

عنوان:

تغییرات مشخصه‌های مکانیکی خاک‌های ماسه‌ای تزریق شده با دوغاب پلیمری با افزایش فاصله از نقطه اثر

 


استاد راهنما:

دکتر مهدی اثنی عشری

 

داوران:

دک دکتر عباس قدیمی 

دکتر محمد ملکی 

 

نگارش:

علی میهن دوست

 

زمان: شنبه 16 بهمن ماه 95 ، ساعت 10 تا 12

مکان: آمفی تئاتر

 

چكيده:

تزریق روشی پرکاربرد در مهندسی ژئوتکنیک است و اغلب جهت بهبود خواص مکانیکی، کاهش نفوذپذیری، افزایش مقامت، کنترل نشست و ... در انواع توده­های خاک و سنگ استفاده می­شود. از پرکاربردترین دوغاب‌های مورداستفاده در تزریق می­توان به مواد سیمانی، شیمیایی و یا ترکیب سیمانی-شیمیایی اشاره کرد. سیمان به‌عنوان ماده چسباننده، پیوستگی بین دانه­های خاک را افزایش داده و درنتیجه سبب افزایش مقاومت برشی ناشی از مؤلفه پیوستگی خاک تزریق شده می­شود. دوغاب‌های شيميايي به علت محلول بودن و نداشتن ذرات معلق، راحت‌تر به درون حفره‌های خاك نفوذ می‌نماید. از مزیت‌های دوغاب‌های شیمیایی افزايش مقاومت، كاهش نفوذپذيري در خاک‌های ريز، شکل­پذیری بیشتر و عملکرد بهتر در خاک اشباع است.

     از عوامل تأثیرگذار در کیفیت و عملکرد تزریق، فاصله از نقطه اثر تزریق است. هرچند ساخت نمونه‌ی همگن تزریق‌شده در آزمایشگاه قابل دستیابی است؛ اما در عمل با فاصله گرفتن از نقطه‌ اثر تزریق، نمونه‌ی همگن حاصل نمی‌‌شود و تراکم ماده‌ تزریق‌شده کاهش می‌یابد. کاهش دوغاب تزریق‌شده با افزایش فاصله به عوامل متعددی ازجمله اندازه دانه‌های خاک، نوع دوغاب تزریقی و غلظت آن بستگی دارد. کاربرد مواد جدید در تزریق، حوزه‌ی مطالعات وسیعی را ایجاد نموده که لزوم بررسی بیشتری را در این زمینه می‌طلبد، اما در خصوص تأثیر فاصله از نقطه اثر تزریق بر روی رفتار مقاومتی خاک تزریق شده مطالعات کمتری صورت گرفته و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

      در این پژوهش به بررسی تغییرات مشخصه‌های مکانیکی خاک‌های ماسه‌ای و ماسه‌ای‌ لای دار تزریق شده با دوغاب‌های پلیمری و سیمانی با در نظر گرفتن اثر فاصله از نقطه اثر تزریق پرداخته‌شده است. جهت دستیابی به این هدف از آزمایش‌های مقاومت فشاری محدود نشده و همچنین یک دستگاه تزریق ساخته‌شده در دانشگاه بوعلی سینا همدان استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که با فاصله گرفتن از محل اثر تزریق، مقاومت نمونه‌ها کاسته شده است. در نمونه‌های با درصد پلیمر ثابت، با افزایش مقدار سیمان دوغاب، مقاومت و مدول الاستیسیته در نمونه‌های با فاصله کمتر از محل اثر تزریق افزایش‌یافته ولی با افزایش این فاصله مقاومت و مدول الاستیسیته نمونه‌ها مقدار افت بیشتری داشته است. با افزایش غلظت دوغاب از موفقیت تزریق کاسته شده است. با افزایش درصد لای از مقاومت و مدول الاستیسیته نمونه‌ها کاسته شده است. پلیمر اکریل‌آمید چسبندگی مناسبی در خاک‌های لای دار ایجاد نموده و همچنین مقاومت و مدول الاستیسیته نمونه‌ها را افزایش داده است.

 

واژه­های کلیدی: تزریق، خاک ماسه‌ای لای دار، دوغاب پلیمری، زمان عمل‌آوری.

 


Abstract:
Grouting method is widely used in geotechnical engineering and often used to improve mechanical properties, reduced permeability, increased resistance, Settlement Control and used in a variety of masses of soil and rock. The compounds most common used in grouting can be noted in these cases: cement, chemical or chemical composition of cement. Cement as a binder material, increased coherence between soil and seed and therefore the shear strength of the cohesion component is grouted into soil.Because of lack of chemical grouts solution and suspended particles, the easier it will penetrate into the soil pores. This is the advantage of chemical grouts: Increased strength, reduced permeability in fine soils, the higher and better performance in saturated soil.

Factors affecting the quality and performance of grouting, distance from the point of injection. However, homogeneous sample is grouted in the laboratory can be achieved; But in fact of distance from the point of grouting, homogeneous sample can not be reached and grouted material density decreases. Reducing the combination grouted with increasing distance to numerous factors including soil grain size, type and concentration of the grouted combination depends. The use of new materials in grouting studies established range which need for further investigation in this field is necessary.

But on the distance from the point of grouting fewer studies have been done on the behavior of grouted soil resistance and the need for further studies. In this study, the Changes in the mechanical properties the soil sandy and silty sand with cement grouted with combination of polymer grouting by considering the effect of distance from the point of grouting in, will be discussed.In order to achieve this objective   Used not limited compressive strength tests and an grouting machine that was built in the Hamedan Bu Ali Sina University. The results show that with the distance from the point of grouting, sample strength is reduced. The percentage of samples with the fixed polymer,  By increasing the amount of cement grout,  Resistance and modulus of elasticity in samples near the site of grouting increased. But with the increasing distance from the point of grouting resistance and modulus of elasticity is much greater loss. With increasing concentrations from the successfully grouting grout is reduced. With the increasing percentage of silt, resistance and modulus of elasticity is reduced. Samples with percent between 30% and more, led to the closure grouting. Acrylamide polymer created good cohesion in silty soils and strength and modulus of elasticity is increased.

Keywords: grouting, silty and sandy soil, grout polymer processing time.

          رزومه

          آزمون‌ها

          رتبه یک آزمون نظام مهندسی استان در سال 1389

          قبولی در آزمون استخدامی شهرداری‌های همدان در سال 1395

          قبولی در کنکور ارشد خاک وپی دانشگاه بوعلی سینا همدان

          سوابق مدیریتی

          مدیر عامل شرکت ارم سازه الوند (سهامی خاص) از سال 1387 تا 1395

          عضویت هیئت مدیره شرکت سهند عمران همدان

          سوابق اجرایی

          کار در شرکت اخوان آسفالت اسد آباد؛

          مسئول کارگاه پروژه‌های مختلف در نوسازی مدارس از جمله: مدرسه شش کلاسه قرخ بلاخ، نه کلاسه لالجین، آیت اله کاشانی کبودرآهنگ؛

          مجری حقوقی نظام مهندسی از سال 1389 تا 1395 و انجام پروژه‌های مختلف در شهر همدان از جمله: پروژه‌هایی در شهید زمانی، فلکه پاسداران؛ پروژه‌هایی در اعتمادیه، پردیس، سعیدیه، صدف.