علی پرچمی افرا

علی پرچمی افرا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

 

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع

 

عنوان :

مدلسازی و حل مسئله حمله به شبکه مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک در شرایط تصادفی

 

استاد راهنما :

دکتر امیرسامان خیرخواه

 

اساتید داور:

دکتر حمیدرضا دزفولیان

دکتر پروانه  سموئی

 

دانشجو :

علی پرچمی افرا

 

زمان : یکشنبه 17 بهمن ماه 95 ساعت 14

مکان : آمفی تئاتر

 

چكيده:

حمل و نقل مواد خطرناک به واسطه خطرات زیست محیطی و اجتماعی که در پی دارد، در اکثر مواقع تحت نظارت دولت قرار می‏گیرد. یکی از ابزارهای متداول دولت‏ها برای کاهش ریسک حمل و نقل مواد خطرناک، جلوگیری از عبور حامل‏های مواد خطرناک از مسیرهای پر خطر و غیر اقتصادی کردن این مسیرها از طریق اعمال جریمه بر حامل‏های عبوری از این مسیرهاست. در چنین شرایطی از یک سو، توزیع کننده به دنبال اقتصادی‏ترین مسیرهای ممکن در طول شبکه توزیع می‏باشد و از سوی دیگر دولت با کنترل مسیرها، به دنبال کمینه کردن ریسک حاصل از عبور این حامل‏ها و هدایت غیر مستقیم آن‏ها به مسیرهای ایمن‏تر است. به دلیل ماهیت برخی از مواد خطرناک، عدم توانایی سنسورهای نظارتی در کشف این مواد و یا نحوه بسته‏بندی و امکان اختفای این مواد از سوی توزیع کننده، کشف این محموله‏ها به صورت قطعی انجام نمی‏گیرد و حمله صورت گرفته ممکن است کاملا موفقیت آمیز نباشد و موفقیت حمله تصادفی باشد. از طرفی مقدار جریمه در نظر گرفته شده برای هر کمان بر رفتار توزیع کننده تأثیر دارد، بنابراین مطلوب است به منظور کنترل بیشتر توزیع کننده، محدودیت تعداد جریمه برای هر حامل نیز اعمال شود. در این تحقیق، مسئله حمله به شبکه مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک در شرایط تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل ریاضی دو سطحی برای این مسئله ارائه و دو الگوریتم فرا ابتکاری تکامل تدریجی دو سطحی یکی بر اساس الگوریتم بهینه‏سازی ازدحام ذرات ترکیبی و دیگری بر اساس الگوریتم بهینه‏سازی ازدحام ذرات پیشنهاد شده است. آزمایشات عددی جهت ارزیابی و اعتبارسنجی مدل و الگوریتم‏های پیشنهادی از نظر برازندگی مسائل سطح بالا و پایین، ریسک و منطقی بودن مستقیم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج محاسباتی نشان می‏دهد الگوریتمی که بر اساس بهینه‏سازی ازدحام ذرات ترکیبی است از نظر برازندگی مسئله سطح بالا عملکر بهتری دارد اما از نظر برازندگی مسئله سطح پایین و منطقی بودن مستقیم الگوریتم دیگر بهتر می‏باشد. در این تحقیق، مسئله مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک با حمله به شبکه تصادفی در شرایط عدم قطعیت نیز مورد بررسی قرار گرفته است و برای آن مدل ریاضی ارائه و الگوریتم‏های فرا ابتکاری توسعه داده شده است.

 

واژه­های کلیدی: مسئله حمله به شبکه تصادفی، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه، مواد خطرناک، برنامه‏ریزی دو سطحی، الگوریتم فرا ابتکاری دو سطحی

 

 

Abstract:

 Hazmat transportation haz been controled by goverments due to societal and environmental risks associated with these shipments. One of the common tools used by government is to close risky roads to vehicles carring hazardous materials and increases the cost associated with risky roads by giving penalties for offender carriers traversing through those roads. In these circumstances, the distributer sets to select some routs to minimise the total distributing costs. To perevent this and increase the capability to deal with risk of hazardous material transportation through roads, the government obliges carriers to traverse through the most secure roads. The problem is stochastic because detection the offending carriers is Probabilistic. In this thesis, stochasticnetwork interdiction material vehicle routing problem are modeled, and tow coevolutiomary bi-level metaheuristic algorithms are proposed. This algorithms are applied CPSO and PSO Algorithm. The numerical experiments in terms of objective functions for the upper and lower level problem, risk and  direct rationality are considered to evalute and validate the performance of the mathematical model and proposed algorithms. Moreover, the hazardous material vehicle routing problem with stochastic network interdiction under uncertainty are modeled and metaheuristic solution methods are proposed and eveluated for this problem.

.

Key Words:  Stochastic network interdiction problem, Vehicle routing problem, Hazardous materials, bi-level programming, bi-level metaheuristic algorithm

 

شرح سوابق علمی و شغلی

 اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی : علی پرچمی افرا

نام پدر : علی اکبر 

تاریخ و محل تولد : 3 اسفند 70، همدان

شماره تماس: 09354279264

آدرس : همدان خیابان طالقانی کوچه بنفشه، کوچه آذربه مجتمع مهرگان واحد 7

ایمیل : aliparchami@ut.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشتهی تحصیلی

عنوان پایان نامه

دانشگاه محل تحصیل

معدل

زمان پایان

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

مدلسازی و حل مسئله حمله به شبکه مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک در شرایط تصادفی

دانشگاه بوعلی سینا

78/17

1395

کارشناسی

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم مدیریت پسماند شهری

دانشگاه تهران

10/16

1393

 

فعالیت‏های علمی - پژوهشی

عنوان مقاله

کنفرانس/نشریه

مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک به کمک مدلسازی مسئله حمله به شبکه در شرایط تصادفی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‏ها- شهریور 1395

 

آشنایی با زبانهای خارجی

زبان

خواندن

نوشتن

مکالمه

انگلیسی

پیشرفته

پیشرفته

پیشرفته

 

سوابق شغلی

عضو هیئت موسس کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی کاسپسن دانشگاه تهران

 

مهارتها

برنامه ‏نویسی با نرم افزار متلب

تسلط بر نرم‏ افزارهای Ms office، ARENA ، P6