فائزه محمد ظاهری

فائزه محمد ظاهری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

اطلاعيه دفاع

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان:

مطالعه عددی و تجربی رفتار دینامیکی کامپوزیت پلیمری

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین مجذوبی

اساتيد داور:

دكترعلي علوي نيا

دكتر مهدي شعبان

پژوهشگر:

فائزه محمدظاهری

زمان و مكان:

25/04/94 ساعت16

سمينار3

 

چکیده:

مواد مرکب با تنوع فراوان و کاربردهای روبه افزایش خود سهم بسیاری در توسعه و پیشرفت صنعت ایفا می‌کنند. یکی از انواعمهم مواد مرکب، کامپوزیت‌هایپلیمری میباشند.در این پژوهش، رفتار دینامیکیکامپوزیت پلیمری از نوع الیاف کولار بررسی شده است.کولار نام تجاریاولین الیاف آرامید  بوده که دارای مشخصه سبکی، استحکام و چقرمگی بالا هستند. در ابتدا ضریب اصطکاک بین الیاف کولار محاسبه و سطح هر یارن از کولار، توسط عکس‌های میکروسکوپ الکترونیتحلیل گردید، سپس رفتار کولاردر بارگذاری شبه استاتیکی و دینامیکی در شکل‌های پارچه کولار بدون گریس و آغشته به گریس، الیاف بافته نشده کولار و کامپوزیت کولار/اپکسی با استفاده از آزمایش کشش توسط دستگاه زوییک بررسی و نتایج به‌دست آمده مورد مقایسه قرار گرفت.در ادامه رفتار بالستیک پارچه کولار و کامپوزیت کولار/اپکسی با استفاده از تفنگ گازی مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد که پارچه بدون اپکسی توانایی بیشتری در جذب پرتابه دارد.آزمایش نشان داد که اگرچه کامپوزیت کولار اپکسی استحکام بیشتری نسبت به پارچه کولار دارد ولی میزان تغییر طول آن تا گسیختگی کمتر است. همچنین،تار و پود پارچه نوع ساده توسط یک نرم افزار نساجی مدل شده وبرخورد پرتابه به پارچه کولار با استفاده از  نرم افزار المان محدود آباکوس شبیه سازی گردید. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی توافق خوبی با نتایجآزمایش‌های بالستیک پارچه کولار و کامپوزیت کولار/اپکسی داشت. در ادامه تاثیر متغیرهایی چون  هندسه سر پرتابه واصطکاک بین الیاف بر مقاومت بالستیک پارچه کولار در شبیه سازی بررسی شد.در انتها نیز رفتار دینامیکی الیاف کولار در نرخ کرنش بالاتربا استفاده از هاپکینسون کششی مورد مطالعه قرار گرفت.

 

واژه‌های کلیدی: کامپوزیت، الیاف کولار، بالستیک، شبیه سازی المان محدود، ضریب اصطکاک،

 

Abstract:

The composites, having wide variety and growing applications, play important role in development and  progress of industry. Polymeric composites belong to an important class of composites. In this work, the dynamic behavior of polymeric composites, Kevlar, is investigated. Kevlar is the trade mark of the early fabricated Aramid fibers which are light with high strength and toughness. At the beginning, the friction coefficient  between the yarn of the Kevlar was calculated and the area of the Kevlar fibers was measured using electron microscopy pictures. Then, the behavior of Kevlar in forms of Kevlar fabric impregnated with and without grease as the lubricant,  non-woven fibers and Kevlar/Epoxy was investigated under quasi-static and dynamic loadings using the tensile testing machine, Zwick. In the next step, the ballistic behavior of Kevlar fabric and the kevlar/Epoxy were studied using a gas gun. It was found that the Kevlar fabric without epoxy was more capable of absorbing the projectile energy than the Kevlar/Epoxy. The experiments showed that although the Kevlar/Epoxy exhibited more strength than Kevlar fabric, but exhibited less elongation. The warp and weft of the fabric were modeled using a textile software and the impact of the projectile on the fabric Kevlar was simulated using the Abaqus finite element code. The results obtained from the simulations were in reasonable agreement with the results of the ballistic tests for Kevlar fabric and composite Kevlar/epoxy. Additionally, the effects of parameters such as the projectile geometry and friction between fibers on the ballistic behavior of Kevlar fabric was evaluated by the simulation. Finally, the dynamic behavior of Kevlar fiber at high strain rates was studied using a tensile Hopkinson bar.

 

Key Words: Composite, Kevlar Fibre, Ballistic, Friction coefficient, Finite element simulation.

 

رزومه

 

v       مشخصات فردي 

  

نام:  فائزه            نام خانوادگي :محمدظاهری                      نام پدر: محمدرضا

 

تاريخ تولد: 31/60/06       محل تولد: تويسرکان                محل صدور: تويسرکان                

 

شماره شناسنامه: 1506367793   مذهب:اسلام شیعه     

 

وضعیت تاهل: متاهل   آدرس ايمیل:  Mz_Faeze@yahoo.com

                                                                               

v       سوابق تحصيلي

سال

محل آموزش

نام دوره

 85

سازمان فني حرفهای

دوره آموزشي Autocad

 85

سازمان فني و حرفه ای

 

دوره آموزشي تعمیر موبايل


 

معدل

مقطع تحصیلي

رشته تحصیلي

 

گرايش

 

مدت تحصیل

نام واحد

آموزشي

شهرمحل تحصیل

از

تا

 39/88

کارشناسي

مکانیک

طراحي

جامدات

 88

 57

بوعلي سینا

همدان

60/38)استعداد درخشان(

کارشناسي

ارشد

مکانیک

طراحي

کاربردی

 57

 59

بوعلي سینا

همدان

 

 

v       سوابق حرفه اي

 

مدت فعالیت

نام سازمان / شرکت

سمت

مهر 3157 تا کنون

دانشگاه بوعلي سینا واحد تويسرکان دانشگاه آزاد تويسرکان

مدرس دانشگاه) در دروس نقشه کشي صنعتي 3و 7، استاتیک، سیالات، رسم فني(

 

v       دوره هاي آموزشي و کامپيوتر

 

 

 56

سازمان فني و حرفه ای

 

دوره آموزشي تعمیر لوازم خانگي

 

 

 

v       کارهاي تحقيقاتي انجام شده 

 

عنوان

بررسي تاثیر عملیات حرارتي بر آزاد سازی تنش پسماند

بررسي و طراحي جاذبهای انرژی ضربه

بررسي عددی و تجربي رفتار دينامیکي کامپوزيت های پلیمری  

مدلسازی پارچه

بررسي تجربي رفتار کولار

بررسي تجربي و عددی رفتار بالستیک کامپوزيتها

 

  

v      
مهارتهاي کامپيوتري

 

نام برنامه

 Abaqus

 Auto cad

 Mechanical desktop

 Catia

 

 

 

 

نشاني و شماره های تماس

آدرس محل سکونت: تويسرکان. بلوار شهید بهشتي . کوچه شادی. پلاک 99 تلفن تماس :68319577980  شماره تلفن همراه: 65381961053 تلفن تماس در مواقع ضروری: 65371099960