فراخوان فرصت مطالعاتی داخل توسط پژوهشکده میکرو الکترونیک

فراخوان فرصت مطالعاتی داخل توسط پژوهشکده میکرو الکترونیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پژوهشکده میکروالکترونیک ایران اقدام به برگزاری طرح فرصت مطالعاتی داخل در حوزه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی نموده است. جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

پژوهشکده میکروالکترونیک ایران اقدام به برگزاری طرح فرصت مطالعاتی داخل در حوزه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی نموده است. جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

/_JRS/Files/News/189.pdf