فراخوان پژوهشی پالایشگاه گاز ایلام

فراخوان پژوهشی پالایشگاه گاز ایلام


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

فراخوان پژوهشی سال 97 پالایشگاه گاز ایلام با عناوین زیر اعلام گردیده است. جزییات این طرح ها در پیوست امده است.

فراخوان پژوهشي سال 97 پالایشگاه گاز ايلام با عناوين زير اعلام گرديده است. جزييات اين طرح ها در پيوست امده است.

شبيه سازي، تحليل خرابي و بررسي علل شكست پره هاي توربو اكسپندر

شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسكهاي نواحي فرآيندي و غير فرآيندي پالايشگاه گاز ايلام با روش HAZID