فرشاد عابدی

فرشاد عابدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكـده فنی و مهندسی

گروه آموزشی عمران

 

اطلاعیه دفاع از طرح پیشنهادی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

 

عنوان:

بررسی عملکرد سازه‌های فضاکار تحت هم‌زمان مؤلفه‌ی قائم و افقی نیروی زلزله

 

اساتید ممتحن:

جناب آقای دکتر فریدون رضایی

جناب آقای دکتر محمود نیلی

 

استاد راهنما:

دکتر محمد شوشتری

 

نگارش:

فرشاد عابدی

 

تاریخ دفاع:

یکشنبه02/07/96 ساعت 18

 

مکان:

سالن آمفی تئاتر

 

چكيده:

سازه فضاکار به سازه‌هایی اطلاق می‌شود که نتوان رفتار و عملکرد آن‌ها را به‌صورت دو بعدی مدل‌سازی و تحلیل کرد. رفتار سازه‌های فضاکار به‌گونه‌ای است که تعاریف و روابط آیین‌نامه‌های موجود که بر اساس سیستم‌های معمول و سنتی سازه‌ای تدوین شده‌اند، قادر به برآورد صحیح اثر زمین‌لرزه بر روی آن‌ها نیستند. به‌ بیان واضح‌تر برای دست‌یابی به تدابیری در جهت یک تحلیل و طراحی قابل‌قبول، لازم است مطالعات در چارچوبی متناسب با خواص ذاتی سازه‌های فضاکار و روابط حاکم‌ بر رفتار سه‌بعدی آن‌ها به‌عمل آید و طبعاً اعمال اثرات ناشی از زلزله در سه مؤلفه، در جهت تقریب واقع‌گرایانه‌ نحوه‌ اعمال این اثرات و پاسخ‌های حاصل خواهد بود. با توجه به این‌که معمولاً سازه‌های فضاکار دارای دهانه‌‌های بزرگ هستند، نیروی قائم زلزله در آن‌ها اهمیت پیدا می‌کند.  با توجه به اینکه در آیین نامه 2800 درباره مؤلفه قائم زلزله توضیح قابل توجهی داده نشده، در این پایان‌نامه ضرورت استفاده از سه مؤلفه زلزله در تحلیل و طراحی سازه‌های فضاکار با استفاده ار تحلیل تاریخچه زمانی خطی بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که سازه‌هایی که بدون در نظر گرفتن مؤلفه قائم زلزله طراحی شدند، بعد از اعمال زلزله‌هایی با سه مؤلفه، تعداد زیادی از اعضای آن‌ها دارای ظرفیتی کمتر از ظرفیت مورد نیاز بودند.


اتصال بین اعضا در سازه‌های فضاکار به سه صورت مفصلی، صلب و نیمه‌صلب انجام می‌شود. از طرفی صلبیت خمشی اتصال بر شرایط سر‌حدی دو انتهای عضو و در نتیجه نسبت لاغری عضو مؤثر می‌باشد. در این پژوهش گنبدهای فضاکار دندانه‌ای با دهانه‌های 20، 25 و 30 متر با ارتفاع‌های 5 و 6 متر و در نظر گرفتن انواع اتصالات تحلیل و طراحی شدند. نتایج حاصل از تحلیل‌ها بر روی سازه‌های فضاکار گنبدی تک‌لایه نشان‌می‌دهد که میزان سختی اتصالات می‌تواند تأثیر مهمی بر پایداری سازه‌های فضاکار داشته باشد. میزان سختی اتصال علاوه بر تأثیر در زمان تناوب اصلی سازه که یکی از پارامتر‌های مهم در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها می‌باشد، بر مقدار مصالح مصرفی در سازه‌های فضاکار نیز تأثیر می‌گذارد. در بررسی دیگری که صورت گرفت امکان فرض اتصالات نیمه صلب به‌عنوان اتصال صلب در تحلیل و طراحی سازه‌های فضاکار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که فرض اتصال صلب در تحلیل و طراحی‌ها به‌جای اتصالاتی که در واقعیت نیمه صلب هستند منجر به نتایج نادرستی می‌شود.

واژه‌های کلیدی: سازه‌های فضاکار، مؤلفه‌ی قائم نیروی زلزله، اتصالات نیمه‌صلب،SAP2000