فروغ حسینی

فروغ حسینی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع (گرایش صنایع)


عنوان:

استفاده از داده‌کاوی و شبکه های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

 

استاد راهنما:

دکتر وحید خداکرمی

 نگارش:

فروغ حسینی

 

اساتید داور:

دکتر جواد بهنامیان

دکتر امیرسامان خیرخواه


زمان:

یکشنبه 25 بهمن ماه 1394

 ساعت:

14:00


 مکان:

آمفی تئاتر مهندسی

چكيده:

   مدیریت دارایی­های فیزیکی امروزه با هدف افزایش بازدهی سرمایه و سود­آوری و همچنین حفظ و پایداری سرمایه­گذاری و کاهش پیامد­های محیط زیستی و اجتماعی آن، تبدیل به یک دانش با هویت مشخص شده است. نگهداشت و تعمیر مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) یکی از رویکرد­ها و تکنیک­های کارآمد برای تحلیل و تصمیم­گیری در زمینه مدیریت دارایی­های فیزیکی است. یکی از مهم­ترین دستاورد­های اجرای RCM شناسایی تجهیزات بحرانی در یک مجموعه تأسیسات و راهبری آن‌ها برای انجام وظیفه تعریف شده ماشین بطور مطمئن است، از سوی دیگر پیشرفت­های بشر در چند دهه اخیر در زمینه جمع­آوری و ذخیره نتایج و داده­ها باعث شده است که سازمان­ها حجم عظیمی از داده­های مرتبط با نگهداری و تعمیرات را در اختیار داشته باشند. نکته مهم در این پایگاه داده، اطّلاعات و دانشی است که از آن استخراج می­شود که نیاز به استفاده از روش­های هوشمند و ساختارمند دارد. داده­کاوی یک رشته علمی جدید در زمینه بازیابی اطّلاعات از پایگاه داده­ها می­باشد. در این پژوهش بر آن شدیم که با استفاده از متدولوژی استاندارد داده­کاوی (CRISP–DM) و روش­های دسته­بندی قوی درخت تصمیم C5.0 و CART، با تحلیل داده­ها و کشف دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از داده­های موجود در پایگاه داده شرکت فرآورش در مجتمع پتروشیمی بندرامام، تجهیزات بحرانی از دید تکنیک RCM را از میان مجموعه بزرگی از تأسیسات مجزا کنیم.

از طرفی روند فعلی موجود در صنایع مختلف این نکته را اذعان می­دارد که برقراری سیستمی با قابلیت ارجاع سریع میزان خرابی­های تجهیزات و یا برآورد قابلیت اطمینان آن، از ضروریات هر صنعت است. قابلیت اطمینان در صنایع پتروشیمی با توجه به حجم سرمایه­گذاری دارای اهمیّت دو­چندان می شود. یکی از سیستم­های پر­ارزش در نمونه­ای از این صنایع، سیستم تبرید پروپان است که برای تفکیک مایعات گازی مورد استفاده قرار می­گیرد و توقف عملکرد یا عملکرد بی­کیفیت این سیستم می­تواند خسارت­های بسیاری در پی داشته باشد و این موضوع بر اهمیّت سیستم تبرید پروپان می­افزاید. از سوی دیگر محاسبه قابلیت اطمینان این چنین سیستم­هایی بدلیل کمبود برخی از داده­های ضروری با دشواری روبرو می­باشد. روش شبکه­های بیزین روشی بسیار قدرتمند در محاسبه قابلیت اطمینان سیستم­های پیچیده است که مکانیزمی مناسب را برای استفاده از نظر خبره و ترکیب آن با داده­های تاریخی، فراهم می­کند. بطور کلی به دلیل وجود اجزاء و زیر­سیستم­های بسیار زیاد در اینگونه صنایع، محاسبه قابلیت اطمینان تک تک اجزاء و بدست آوردن یک مدل برای ارتباط آن‌ها و در نتیجه محاسبه قابلیت اطمینان کل سیستم با توجه به آن‌ها کاری بسیار زمان­بر و از لحاظ محاسباتی پیچیده است. لذا استفاده از روشی برای کاهش تقریبی تعداد این اجزاء جهت سهولت محاسبات امری ضروری تلقی می­شود که این چالش در این پایان­نامه با قوانین حاصل از دسته­بندی با الگوریتم برتر درخت تصمیم C5.0  که در مقایسه با CART دقّت بالاتری داشت، حل شده است. در این پایان­نامه، ابتدا درخت خطای مربوط به شکست یک سیستم تبرید پروپان واقع در واحد تفکیک مایعات گازی شرکت فرآورش، طراحی و سپس به شبکه بیزین تبدیل شده است. در نهایت قابلیت اطمینان کارکرد صحیح سیستم موردنظر با استفاده از نرم افزار Agena Risk تخمین زده شده است. امید است روند حاصل، نیاز صنایع پتروشیمی به  سیستم دسته­بندی تجهیزات بحرانی و همچنین ارجاع سریع برآورد قابلیت اطمینان را با استفاده از ترکیب نظر خبره و داده­های پیشین، برطرف کند.

 

واژه­ های کلیدی: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، داده­کاوی، دسته­بندی، شبکه­های بیزین، قابلیت اطمینان


Abstract:

Today, management of physical assets has became a knowledge with specified identity, to the aim of improving return on investment (ROI) and profitability as well as sustainability of investment, in addition to decrease in socio-environmental consequences. Reliability centered maintenance (RCM) is considered as one of the efficient techniques and approaches for physical assets management analysis and decision making. One of the most important achievements in RCM implementation is identification of critical equipment in a collection of facilities and their operation as to the defined function, in a safely manner. On the other hand, human development in gathering and storage of data and related results during past decades has facilitated availability of a large volume of maintenance related data in organizations. An important point in this data base is the information and knowledge extracted there from, through intelligent and structured methods. Data mining is a new scientific course in data retrieval from data bases. Through the thesis, applying standard data mining methodology (CRISP-DM) and the CART and C5.0 decision tree classification methods, analyzing data and discovering significant knowledge lying in large volume of data existing in Faravaresh Petrochemical Co. located in Bandar Imam Petrochemical Compex, we were intended to become capable of classification equipments and machinery existing in industrial complexes and to separate critical equipments from within large set of facilities, through structured method in terms of RCM technique.

On one hand the current trend in different industries acknowledges that establishing a system capable of the quick referencing the failure of equipment or estimating its reliability, is one of the requirements of each industry. Reliability in the petrochemical industry Due to the volume of investments has become twice more important. One of the most valuable systems in a sample of the industry, is the Propane refrigeration system which is used for the separation of gas liquids and a stop in function, or a bad quality performance of the system can Cause a lot of damage And this adds to the importance of propane refrigeration system. On the other hand calculating the reliability of such systems Due to the lack some of the necessary data can be difficult. Bayesian network approach is a very powerful approach in calculating the reliability of complex systems which provides a Suitable mechanism to use in terms of expert and combine it with historical data. In general, due to the existence of a lot of components and sub-systems in these industries, calculating the reliability of each component and obtaining a model for the relationship between them and thus calculating the reliability of the entire system According to them is a very time-consuming and computationally complex job. Therefore, using an approximate method to reduce the number of components for ease of calculation is considered necessary. This challenge in this thesis with the rules of classification with C5.0 decision tree Top algorithm, which compared to CART had higher accuracy, was solved. In this thesis, initially the fault tree related to the failure of a propane refrigeration system Located in the separation of gas liquids processing segment of Faravarsh Company, was designed, and then converted to a Bayesian network. Ultimately reliability of the system's proper functioning was estimated using Agena Risk software. It is hoped that obtained process, meets the Petrochemical industries’ need to a critical category system as well as quick reference of calculating the reliability, by making use of combining expert comments and previous data.


 

Key Words: Reliability centered maintenance (RCM), Data mining, Classification, Bayesian networks, Reliability
رزومه خانم فروغ حسینی

 

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي:

فروغ حسینی

تاريخ تولد: 1370.6.27

نام پدر:

داریوش

شماره ملي: 1940213754

محل تولد:

ماهشهر

شماره شناسنامه: 1940213754

وضعيت تاهل: متاهل

نشاني محل سكونت: همدان،شهرک الوند،خ بوستان،ک بوستان7،پ27

تلفن منزل: 08134250434

تلفن همراه:  09375392233

Forough.hosseini@ymail.com  :(E-Mail) آدرس پست الكترونیکي

 

 

سوابق آموزشي و تحصيلي:

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

گرايش

مدت تحصيل

نام دانشگاه /
واحد آموزشي

شهرمحل تحصيل

معدل

از سال

تا سال

ديپلم

ریاضی فیزیک

 

1386

1387

دبیرستان مکنب الزهرا

ماهشهر

19.56

ليسانس

مهندسی صنایع

تولید صنعتی

1388

1392

دانشگاه بوعلی سینا

همدان

16.35

فوق ليسانس

مهندسی صنایع

صنایع

1392

1394

دانشگاه بوعلی سینا

همدان

 

 


 

 

 

سوابق علمي/پژوهشي/تحقيقاتي:

نام پروژه/ طرح:

عنوان:

دوره تحصیلی

محل

زمان

طرح کارآموزی

برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری شرکت پتروشیمی رازی

کارشناسی

شرکت پتروشیمی رازی

تابستان92

پروژه

بررسی استانداردهای زیست محیطی در شرکت پتروشیمی رازی

کارشناسی

شرکت پتروشیمی رازی

تابستان92

پروژه

استفاده از داده‌کاوی و شبکه‌های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

کارشناسی ارشد

شرکت پتروشیمی بندرامام

سال93-94

 

 

 

سوابق کاری:

نام شرکت:

سمت:

از تاریخ:

تا تاریخ:

آدرس

پتروشیمی بندرامام-شرکت فرآورش-تکین کو(شرکت بازرسی فنی و خوردگی)

کارشناس کنترل پروژه

1/11/93

1/10/94

خوزستان، بندر امام خمینی،پتروشیمی بندرامام

 


 

 

دوره ها ومهارت ها:

تسلط به زبان انگلیسی

خواندن- نوشتن- مکالمه

تسلط به مهارت های هفتگانه کامپیوتر

ICDL 1 - ICDL 2

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی صنایع

(COMFAR)و اقتصاد سنجی نرم افزارهای طرح ريزی

نرم افزارهای تحقيق در عمليات و بهينه سازی (LINGO)

نرم افزارهای برنامه ريزی و کنترل پروژه(MSP وPrimavera)

نرم افزارهای آمار و رياضيات (Design Expert و Minitab وMATLAB)

آشنایی با نرم افزار های سیستم مکانیزه مدیریت جامع

نرم افزار های (IMPACT-CIMS-CMMS)