فهیمه صلاحی اردکانی

فهیمه صلاحی اردکانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه آموزشي مکانیک

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

عنوان:

بررسی توزیع تنش‌های پسماند حاصل از پاشش جت آب

 

استاد راهنما:

دکتر امیرحسین محمودی

 

اساتید داور:

دکتر عباس فدایی

دکتر فرامرز فرشته‌صنیعی

 

نگارش:

فهیمه صلاحی اردکانی

 

تاریخ و ساعت:

18/11/94

ساعت 30/10

مکان:

سمینار 3 مکانیک


چكيده:

 بهبود خواص سطح اجزای مهندسی هنوز یکی از مهم‌ترین چالش­های مهندسی است. خستگی از عوامل رایج شکست در اجزای مکانیکی‌ای که در معرض بارهای دینامیکی هستند، می­باشد. بیشتر ترک­های خستگی از سطح آغاز می­شوند. یکی از محبوب‌ترین روش‌های جلوگیری از ایجاد ترک، ایجاد تنش پسماند فشاری در سطح به‌وسیله کوبش است. این تنش پسماند فشاری می­تواند باعث به تأخیر انداختن رشد ترک و یا کاهش نرخ رشد آن در قطعات شود. مقدار و عمق این تنش­ها مهم‌ترین عامل در بهبود عملکرد قطعات و افزایش عمر خستگی آن­هاست. کوبش جت آب یکی از روش‌های ایجاد تنش پسماند فشاری در سطح قطعه برای بهبود عمر خستگی می‌باشد. در این پژوهش تأثیر جت آب بر روی سطح قطعه به‌صورت یک توزیع فشار مدل شده است. تاکید این پژوهش، بر توزیع تنش پسماند حاصل از کوبش جت آب می­باشد. فرضیات مورداستفاده در این پژوهش شامل صرفه نظر کردن از اثرات سیالاتی جت آب مثل نیروی درگ، فشار اتمسفر و اتلاف انرژی براثر اصطکاک می­باشد. شبیه‌سازی به‌وسیله‌ی نرم‌افزار المان محدود آباکوس در دو حالت جت ساکن و متحرک انجام‌شده است و تنش‌های پسماند ایجادشده بر روی سطح و عمق بررسی‌شده‌اند. همچنین اثر حرکت دادن جت آب روی سطح در این پژوهش مطالعه شده است. اندازه­گیری تجربی تنش پسماند با روش سوراخ­کاری مرکزی گام­به­گام صورت گرفته است. همچنین پارامتر زبری سطح به صورت تجربی و شبیه‌سازی اندازه‌گیری شده است. به‌منظور اعتبار­سنجی، نتایج با کار عملی مقایسه شده­ است.

واژه­‌های کلیدی: پاشش جت آب، تنش پسماند


Abstract:

Improving the surface properties of the engineering components is still one of the most important engineering challenges. Fatigue is common cause of failures in mechanical components that exposed to dynamic loads. More cracks of fatigue would started from the surface. One of the ways to enhance the fatigue life of the engineering components is to induce compressive residual stresses using peening processes. This compressive residual stress can delay or reduce crack growth of the components. The amount and depth of these stresses is the most important factor in improving performance and increase fatigue life of their parts. Water jet peening is a method for improving the fatigue by creating compressive residual stress in the surface. In this thesis, the effect of water jets on the surface was modeled as a pressure distribution. The emphasis of this thesis is the residual stress distribution of the water jet peening. Assumptions used in this study included neglecting the water jet fluid effects like drag, pressure and energy loss caused by friction in finite element analyses. Finite element simulation by abaqus software is performed in both moving and stationary jet and Residual stresses generated on the surface and depth have been investigated. The effect of moving the water jet on the surface has been studied in this research. Experimental measurements of residual stress by the hole drilling method has been done step by step. The surface roughness parameters measured experimentally and simulation. In order to validate, the results were compared with experimental work.

Key Words: Water Jet Peening, Residual Stress, Finite Element Method


شرح حال و سوابق کاری (Resume)


·         مشخصات فردی

نام: فهیمه

نام خانوادگی: صلاحی اردکانی   

نام پدر:ایوب                                                                                                                                         

تاريخ تولد:1368

محل صدور شناسنامه: بویراحمد

دين: اسلام

تلفن همراه: 09171451973

پست الکترونيکی: fahimeh.salahi@gmail.com


·       مدارک تحصيلی

ü                             لیسانس مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)، دانشگاه یاسوج، ورودی1387، معدل دروس تئوری51/14

 

ü                             فوق لیسانس مهندسی مکانیک (محصل)، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ورودی 1392، معدل دروس تئوری 84/17


·       پايان نامه ها

 

پایان نامه کارشناسی: تنش ناشی از نانو ذرات

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی توزیع تنش‌های پسماند حاصل از پاشش جت آب

 

·     مقالات:

Residual stresses induced by waterjet peening، کنفرانس xmech علم و صنعت

·  پوستر:

بررسی تنش پسماند ناشی از پاشش جت آب

 
 

مدارک و گواهی نامه های دوره های اموزشی

 

ü      شرکت در دوره های نرم افزار matlab  و ansys در آموزشگاه شیراز

ü      شرکت در دوره آموزشی کامپیوتر

ü      مسلط به کار با نرم افزار المان محدود Abaqus