قرار گرفتن مقاله عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده جزء چهار مقاله قابل تقدیر کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

قرار گرفتن مقاله عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده جزء چهار مقاله قابل تقدیر کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مقاله کنفرانسی آقای دکتر محمد نصیری عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر که به همت دوتن از دانشجویان فرهیخته دانشگاه، آقایان مهندس عرفان مظفری احرار و فرهاد دلیرانی با عنوان «ارائه یک مکانیسم زمانبندی متمرکز آگاه از توپولوژی در شبکه های مبتنی بر استاندارد 802.15.4e» تدوین شده است، جزء چهار مقاله شایسته تقدیر کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش قرار گرفته است.

مقاله کنفرانسی آقای دکتر محمد نصیری عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر که به همت دوتن از دانشجویان فرهیخته دانشگاه، آقایان مهندس عرفان مظفری احرار و فرهاد دلیرانی با عنوان «ارائه یک مکانیسم زمانبندی متمرکز آگاه از توپولوژی در شبکه های مبتنی بر استاندارد 802.15.4e» تدوین شده است، جزء چهار مقاله شایسته تقدیر کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش قرار گرفته است. دانشکده مهندسی این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می‌نماید.