لیست سخنرانی‌های هفته پژوهش

لیست سخنرانی‌های هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

فهرست سخنرانی‌های هفته پژوهش در دانشکده مهندسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

فهرست سخنرانی‌های هفته پژوهش در دانشکده مهندسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

رشته مهندسی کامپیوتر


1-    آقای دکتر مهدی سخائی‌نیا    دوشنبه 16/9/94    12-11    

تحلیل بیشترین زمان اجرای برنامه‌ها در سیستم‌های بی‌درنگ    سالن آمفی‌تئاتر


2-   آقای دکتر مرتضی یوسف‌صنعتی    سه‌شنبه 17/9/94    15/9-30/8  

 یک منطق زمانی بازه‌ای برای توصیف فرآیندهای پزشکی    سالن آمفی‌تئاتر


3-    آقای دکتر مرتضی یوسف‌صنعتی    سه‌شنبه 17/9/94    10-15/9  

 منطق متریک توصیفی زمانی بازه‌ای و کاربرد آن در پزشکی    سالن آمفی‌تئاتر


4-    آقای دکتر محرم منصوری‌زاده    چهارشنبه 18/9/94    11-10    

تحلیل احساس و نظرکاوی    سالن آمفی‌تئاتر


5-   آقای دکتر یونس سیفی    چهارشنبه 18/9/94    30/12-11  

 ابزارهای تحلیل فرمال قراردادهای امنیتی    سالن آمفی‌تئاتر


6-    آقای دکتر یونس سیفی    چهارشنبه 18/9/94    30/12-11    

معرفی شبکه‌های پتری رنگ شده و کاربردهای آن    سالن آمفی‌تئاتر