متن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان

متن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

متن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت استفاده اساتید و دانشجویان ارائه می‌گردد.

متن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت استفاده اساتید و دانشجویان ارائه می‌گردد.


برای دانلود آن به همراه آخرین تغییرات به فایل پیوست مراجعه نمایید.