مجوز تاسیس رشته-گرایش مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد

مجوز تاسیس رشته-گرایش مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز تاسیس رشته-گرایش مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد را برای دانشکده مهندسی صادر کرد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز تاسیس رشته-گرایش مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد را برای دانشکده مهندسی صادر کرد. مجوز مربوطه پیوست است.