محمدرضا محمدی سنج

محمدرضا محمدی سنج


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه برق

پایان نامه:  

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

برنامه‌ريزي در مدار قرارگرفتن نيرو‌گاه‌ها در يك سيستم ‌قدرت مشتمل بر
نيروگاه تلمبه-‌‌ذخيره‌اي

استاد راهنما:

 دکتر علیرضا حاتمی

پژوهشگر:  محمدرضا محمدی سنج

زمان: یکشنبه 28/11/1393    ساعت:      18:30                   مکان: سمینار2

چکیده:

هدف از انجام این پايان‌نامه، بررسی استراتژي نیروگاه تلمبه‌-‌‌ذخيره‌اي در بازار برق براي كسب حداكثر منفعت است. سیستم‌های انرژی جهان امروزه به‌شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته‌اند، به‌طوری که از مجموع انرژی مصرفي در جهان، بیش از  85% آن توسط سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود. نيروگاه‌هاي تلمبه‌-ذخيره‌اي به عنوان نيروگاهی مناسب برای زمان اوج مصرف، دارای مزایای بسیاری از جمله­ زمان پاسخ‌دهی سریع و هزینه سرمایه‌گذاری اولیه‌ی نسبتا پایینی است. نيروگاه‌هاي تلمبه‌-ذخيره‌اي با عملكرد موتوري (پمپاژ آب به سد بالا دست) طي ساعات كم باري شبكه برق از يكسو و توليد برق در شرايط پيك بار سيستم از سويي ديگر مي‌توانند نقش موثري در بهبود عملكرد سيستم توليد داشته باشند. از ديدگاه اقتصادي، عملكرد موتوري نيروگاه با توليد بيشتر نيروگاه‌هاي ديگر )خصوصا نيروگاه‌هاي حرارتي) همراه خواهد بود كه مصرف سوخت و ساير هزينه‌هاي مربوطه را به همراه دارد. از آن‌جا كه اين عملكرد در ساعات كم باري رخ مي‌دهد نيروگاه‌هاي پايه با هزينه توليد برق كم بطور عمده تامين كننده برق مصرفي فوق خواهند بود و از سويي ديگر توليد برق در ساعات پيك سيستم، جايگزين نيروگاه‌هاي توليدكننده برق پيك كه به‌طور معمول هزينه توليد برق بالاتري دارند، خواهد گرديد. حل مسئله در مدار قرارگرفتن نيرو‌گاه‌ها به روش بررسي تمام جواب‌هاي ممكن روش عاقلانه‌اي نيست، بنابراين از الگوريتم‌هاي ابتكاري و فرا ابتكاري براي حل مسئله در مدار قرارگرفتن نيرو‌گاه‌ها با تعداد نيروگاه‌هاي زياد و بازه‌هاي متعدد استفاده‌ مي‌شود. لازم به ذكر است كه هيچ يك از الگوريتم‌هاي ابتكاري و فرا ابتكاري تضميني براي رسيدن به پاسخ بهينه ارائه نمي‌دهند.