محمدرضا ولایی

محمدرضا ولایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده مهندسي

 

گروه صنایع

 
 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عنوان:

ارائه ی الگوریتم فراابتکاری برمبنای هارمونی سرچ جهت بهینه سازی قابلیت اطمینان

سیستم های سری- موازی با در نظر گرفتن تخصیص اجزا مازاد

استاد راهنما:

دكتر امیر سامان خیرخواه

پژوهشگر:

محمدرضا ولائی
mr_va_ha@yahoo.com

چكيده:

امروزه در بسیاری از کارخانه‌های صنعتی از سیستم تولید به‌ هنگام استفاده می‌شود. این موضوع محدودیت زمانی تولید محصولات را افزایش می دهد و وقوع هر گونه خرابی در سیستم‌های تولیدی تحویل محصول را به تعویق انداخته و ضررهای جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. اهمیت این موضوع اندازه‌ای است که می توان آن را به زنجیره تامین کالاهای استراتژیک و حیاتی نیز گسترش داد. برای حل این مشکل افزایش قابلیت اطمینان این سیستم‌ها را پیشنهاد می‌دهیم.

دو روش برای افزایش قابلیت اطمینان وجود دارد.

1- افزایش قابلیت اطمینان هر یک از زیر سیستم‌ها: این روش در بسیاری از موارد به دلیل مشکلات فنی، دانش ناکافی در مورد زیر سیستم و دیگر مشکلات، قابل اجرا نخواهد بود و یا با افزایش قابلیت اطمینان هر یک از زیر سیستم ها، هزینه‌ها آنها به صورت مضاعفی افزایش خواهد یافت.

2- افزایش افزونگی برای هر یک از زیر سیستم‌ها: این روش را می‌توان در بسیاری از سیستم‌ها مورد استفاده قرار گیرد، به گونه‌ای که در هر زیر سیستم علاوه بر جز اصلی از اجزاء کمکی دیگری که به صورت موازی عمل می کنند کمک گرفت.

در این مقاله دو موضوع تخصیص اجزا مازاد فعال و رزرو سرد،  به همراه اجزای غیرهمسان با توزیع شکستهای مختلف را برروی سیستم سری - موازی در قالب 5 مسئله بررسی کرده ایم. همچنین برای حل این این مسائل، الگوریتم فراابتکاری هارمونی سرچی را که پارامترهای آن به صورت پویا بر اساس روش طراحی آزمایشات تاگوچی، تنظیم می‌شوند را پیشنهاد کرده‌ایم. لازم به ذکر است که روش تنظیم پارامتر پویای اشاره شده ممکن است بتواند تمامی الگوریتم های فراابتکاری را بهبود ببخشد.

.

31/70/ زمان:ساعت 31 مورخ 31

مكان:

 

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی