محمد بیات تله‌جردی

محمد بیات تله‌جردی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

 

بررسی اثر ابعاد هندسی بر مقاومت ضربه‌ای اتصالات لوله‌ای T شکل

 

استاد راهنما:

دكتر علی علوی‌نیا

 

اساتید داور:

دکتر رحمان سیفی

دکتر هاشم مظاهری

 


پژوهشگر:

محمد بیات


زمان:

11/11/95  ساعت 15

مكان:

آمفي تئاتر دانشكده مهندسي

 

 

چكيده:

یک اتصال لوله‌ای T شکل در محل تقاطع دو عضو لوله‌ای ایجاد می‌گردد. در این پژوهش، رفتار اتصالات لوله‌ای جدار نازک T شکل تحت بار ضربه‌ای، به صورت تجربی و شبیه‌سازی بررسی شد. پنج نمونه اتصال فولادی با استفاده از دستگاه وزنه افتان تحت بار ضربه­ای قرار گرفتند. دو انتهای لوله‌ی افقی بر روی دو تکیه‌گاه ساده قرار داده شد و بار ضربه‌ای به انتهای بالایی لوله‌ی عمودی اعمال گردید. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار LS-Dyna  انجام و نتایج آن‌ها با داده­های تجربی مقایسه شد و تطابق مناسبی بین نتایج دو روش مشاهده گردید. برای بررسی اثر پارامتر‌های هندسی (طول، قطر و ضخامت لوله‌ها) و شرایط مرزی بر سه ویژگی میزان فرورفتگی ناحیه‌ی میانی لوله‌ی اصلی، نیروی حداکثر ضربه و انرژی جذب شده‌ی سازه، شبیه‌سازی‌های متعددی صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که ضخامت و طول لوله‌ی عمودی تاثیری بر رفتار سازه ندارد؛ با کاهش طول لوله‌ی اصلی میزان فرورفتگی و انرژی جذب شده افزایش می‌یابد و نیروی ضربه کمتر می‌شود؛ افزایش قطر لوله‌ی اصلی موجب افزایش در میزان فرورفتگی و کاهش در انرژی جذب شده و نیروی ضربه می‌شود؛ کاهش ضخامت لوله‌ی اصلی منجر به افزایش مقدار فرورفتگی و انرژی جذب شده و کاهش در نیروی ضربه می‌شود و نهایتاً گیردار کردن دو انتهای لوله‌ی اصلی باعث افزایش نیروی ضربه و انرژی جذب شده می‌شود.

 

Abstract:

      A tubular T-joint is created at the intersection of two tubular members. The behavior of thin-walled tubular T-joints under impact loading has studied in this research. Five specimens made of steel¸ were subjected to impact loading by drop hammer apparatus. In each test¸ the two ends of the chord was placed on the simple supports and the end of the brace was impacted vertically. Numerical simulations carried out using finite element software LS-Dyna and results were in good agreement with the experimental data. Numerous simulations performed to investigate the effect of geometric parameters (length¸ diameter and thickness of the tubes) and boundary conditions on the middle deflection of chord¸ maximum force and absorbed energy. Results of the research showed that thickness and length of brace have no effect on the behavior of the structure; decreasing the length of the chord leads to an increase in deflection and absorbed energy and decreases the maximum force; increasing the diameter of the chord increases the deflection and decreases the absorbed energy and maximum force; reducing the thickness of the chord increases the deflection and absorbed energy and decreases the impact force; and finally, specimens with fixed ends have greater impact force and energy absorption.

 

 

 

 

1. مشخصات فردي

 

 

نام و نام خانوادگي : محمد بیات تله جردی 

 

 

 

محل تولد: ملایر

 

 

وضعيت شغلي:   دانشجو                               نام دانشگاه :  دانشگاه بو علی سینا همدان

 

 

 

 

2. نشاني

 

 

نشاني محل سكونت فعلي: ملایر

آدرس پست الكترونيكي:mbt_mechanics@yahoo.com

 

 

3. ميزان تحصيلات

 

 

رديف

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي/گرايش تحصيلي

معدل كل

سال اخذ مدرك/درحين تحصيل

دانشگاه و كشور/ شهر محل تحصيل

عنوان و مشخصات پايان‌نامه يا رساله

 

1

کارشناسی

مهندسی مکانیک -جامدات

17

92فارغ التحصیل

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

تحلیل وشبیه سازی بالانس روتورها

2

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

5/16

در حال تحصیل

دانشگاه بو علی سینا همدان

بررسی (تجربی و شبیه‌سازی) اثر ابعاد هندسی بر مقاومت ضربه‌ای اتصالات لوله‌ای T شکل

 

 

 

 

 

 

 

4. دوره هاي تخصصي غيركلاسيك گذرانده شده: شامل آموزش‌هاي حرفه‌اي غير دانشگاهي

 

 

رديف

نام و مشخصات دوره تخصصي

تاريخ برگزاري

مدت دوره

محل برگزاري

نمره

سايـر اطلاعات مورد نياز

 

1

نرم افزار catia

89

45 ساعت

دانشگاه مالک اشتر

 

 

2

نرم افزار abaqus

89

45 ساعت

دانشگاه مالک اشتر

 

 

3

نرم افزار ansys

90

50 ساعت

دانشگاه مالک اشتر

 

 

                                             

 


 

5. تأليفات: شامل كتب، مقالات منتشر شده و تحقيقات دانشجويي

 

 

رديف

عنوان

نويسنده اصلي/ همكار/ ...

تأليف/ ترجمه/ گردآوري

نوع مدرك (كتاب/مقاله/پايان نامه/ ...)

تاريخ انتشار

محل انتشار

(ناشر/مجله/كنفرانس/دانشگاه)

 

1

تحلیل وشبیه سازی توزیع تنش در برخورد های بالستیک با نرم افزار

 LS-dyna

نویسنده

تحلیل و ترجمه

مقاله

92

دانشگاه بو علی سینا

 

2

بهینهسازی جذب انرژی در مقاطع جدار نازک سلولی(ضربه گیرهای سلولی)

نویسنده

تحلیل و شبیه سازی

مقاله

92

کنفرانس

3

تحلیل و شبیه سازی بالانس روتورها بانرم افزار abaqus

نویسنده

شبیه سازی و ترجمه

پایان نامه

91

دانشگاه مالک اشتر

4

بررسی اثر ابعاد هندسی بر مقاومت ضربهای اتصالات لولهای T شکل

نویسنده

تحلیل و شبیهسازی

پایاننامه

95

دانشگاه بوعلیسینا

 

6. زبان خارجي

 

 

رديف

نام زبان

مكالمه

ترجمه

قواعد و دستور العمل­ها

نگارش

 

متوسط

خوب

عالي

متوسط

خوب

عالي

متوسط

خوب

عالي

متوسط

خوب

عالي

1

انگليسي

 

*

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

 

7. نرم‌افزارهاي تخصصي كه بر آن تسلط داريد

 

 

رديف

نام نرم­افزار

كاربرد نرم­افزار

ميزان تسلط

توضيحات

 

 

متوسط

خوب

عالي

 

 

1

abaqus

تحلیل سازه های مکانیکی

 

*

 

تحلیل و شبیه سازی اجزا مکانیکی

 

 

2

catia

طراحی مکانیکی

 

*

 

طراحی مکانیکی

 

 

3

Ls.dyna

تحلیل سازه ها به ویژه در زمینه مکانیک ضربه

 

 

*

بسیار کارآمد در تحلیل بارگذاریهای ضربهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

8. فعاليت‌هاي آموزشي

 

 

رديف

محل آموزش

مقطع/ سطح آموزش

مواد / دروس آموزشي

از تاريخ

تا تاريخ

دفعات آموزش

 

1

دانشکده خوارزمی ملایر

تدریس به دوره کاردانی

استاتیک

7/92

11/92

یک ترم

 

2

دانشکده خوارزمی ملایر

تدریس به دوره کاردانی

مقاومت مصالح

7/92

11/92

یک ترم

 

9. تخصص‌ها

 

 

رديف

عنوان تخصص

سابقه علمي (ماه)

شرح تخصص

موارد كاربرد

توضيحات

 

1

توانایی کار با ماشین های ابزار

3

آشنایی در حد خوب

در بیشتر مراحل تولید صنعتی

 

2

دوره کلید فولاد

2

آشنایی

شناخت و کاربرد فولادها در صنعت

 

3