محمد فیروزی

محمد فیروزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه آموزشی مهندسی عمران

 

جلسه دفاع از پايان نامه

جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی عمران گرايش خاک و پی

 

موضوع پايان نامه:

استفاده از  EDTA در روش الکتروسینتیک برای رفع آلودگی فلز سنگین از خاک کائولینیت کربنات زدایی شده

پژوهشگر:

محمد فیروزی

 

استاد راهنما:

دكتر وحیدرضا اوحدی

 

چكيده پايان نامه:

در مهندسی ژئوتکنیک زیست­محیطی یکی از روش­های متداول در رفع انواع آلودگی از خاک استفاده از الکتروسینتیک است. تحقیقات انجام شده نشان می‏دهد که کانی‏های کربناتی نگهدارنده‏های خوب یون­های فلزی سنگین و فسفات هستند؛ و در نتیجه زیاد شدن درصد کربنات در خاک نه تنها باعث رسوب یون­های فلزی و مانع انتقال آن‏ها می­شود بلکه تشکیل کربنات­های فلزی نیز باعث کاهش نرخ انتقال آلاینده‏های فلزی در طی فرایند الکتروسینتیک خواهد‏شد. از سوی دیگر، عوامل کی­لیت­ساز یکی از مؤثرترین موادی هستند که به منظور شدت­بخشی استخراج فلزات سنگین از خاک­های آلوده می‏توان به عنوان محلول شستشوی خاک در فرایند الکتروسینتیک استفاده نمود. در تحقیقات صورت گرفته در خصوص رفع آلودگی به روش الکتروسینتیک، فقدان یک مطالعه جامع در زمینه مقایسه تغییرات بازدهی روش الکتروسینتیک در رفع آلودگی از خاک‏های رسی کربنات­دار و بدون کربنات در حضور EDTA  کاملاً مشهود است. در این راستا هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر EDTA در روش الکتروسینتیک برای رفع آلودگی فلز سنگین از خاک کائولینیت کربنات­زدائی شده می­باشد. به همين منظور، آزمایش­های الکتروسینتیک شدت­بخشی شده با اضافه کردن محلول 0.1 مولار EDTA به مخزن آند و 0.2 مولار NaOH، با مقادير مختلف فلزسنگين و درصدهاي مختلف کربنات­زدايي انجام شد. آزمايش­ها، افزايش بازده فرايند الکتروسينتيک در اثر کربنات­زدايي را در درصدهاي مختلف نشان مي­دهند. به عنوان مثال کاهش 4 درصدي کربنات طبيعي در نمونه­هاي کائولينيت شامل 5 سانتي­مول بر کيلوگرم- خاک آلاينده سرب، سبب افزايش بازده از 30.45 به 53.43 درصد مي­شود که نشان­دهنده افزايش 75 درصدي در بازده رفع آلودگي مي­باشد. اما تأثیر شدت­بخشی آزمایش الکتروسینتیک با EDTA نسبت به بدون شدت­بخشی بیشتر بوده، به طوری که کاهش 4 درصدی کربنات و شدت­بخشی با EDTA در نمونه­هاي کائولينيت شامل 5 سانتي­مول بر کيلوگرم- خاک آلاينده سرب، سبب افزایش بازده از 8.48 به 53.43 درصد شده که نشان­دهنده افزايش 530 درصدي در بازده رفع آلودگي است.

 

زمان:

چهارشنبه- 1/11/93- ساعت9