محمد قدیمی

محمد قدیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکدة مهندسي

گروه صنايع 

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع


عنوان:

استفاده از داده كاوي در مسئله مسيريابي وسائط نقليه سبز


استاد راهنما:

دکتر جواد بهناميان


اساتيد داور:

دكتر امير سامان خيرخواه

دكتر پرويز فتاحي

نگارش:

محمد قديمي


زمان: 8/9/94

مکان: سمینار 10 صنایع

آبان 1394


چكيده:

طي سال‌های اخير مسئله مسيريابي وسايل حمل‌ونقل سبز توجه دولت‏ها و سازمان‌های تجاري را به خود جلب کرده است. اهميت مسئله‏ي مسيريابي وسايل نقليه سبز از اين واقعيت نشأت مي‏گيرد که سامانه‌های توزيعي فعلي در درازمدت پايدار نمي‏باشند چراکه علاوه بر هزينه‏هاي متعارف اقتصادي، اثرات زیست‌محیطی استراتژي‏هاي لجستيکي نيز به­عنوان یک موضوع مهم در نظر گرفته مي‏شوند. در اين پایان‌نامه مدل مسئله مسيريابي وسایط نقليه سبز با ناوگان غير همگن ارائه و برای حل آن الگوريتم كرم شب­تاب توسعه داده‌شده است. در به‌کارگیری الگوريتم كرم شب‏تاب از دو رويكرد استفاده‌شده است. رويكرد اول استفاده از الگوريتم پايه‏ي كرم شب­تاب و رويكرد دوم استفاده از الگوريتم كرم شب‏تاب مبتني بر داده‏كاوي می­باشد که در آن با استفاده از روش درخت تصمیم فضای جواب را کاهش داده­ و حرکت کرم­های شب­تاب هوشمندانه­تر شده است. درنهایت نشان داده­ایم که استفاده از داده­کاوی تأثیر بسزایی در بهبود کارایی الگوریتم و کیفیت جواب­های به‌دست‌آمده دارد.

واژه­های کلیدی: مسیریابی وسایط نقلیه سبز، وسایط نقلیه غیر همگن، سوخت‌گیری مجدد، داده­کاوی، درخت تصمیم، الگوریتم کرم شب­تاب


Abstract:

In recent years, green vehicle routing problem has gained attentions from governments and trade organizations. The importance of green vehicle routing problem is caused by this reality that the current logistic distribution systems are not sustainable for long terms planning. The reason is because, moreover than the conventional economic costs, strategic logistic environmental effects are important too. In this thesis, we present a model for green vehicle routing problem with the heterogeneous fleet. Then, for solving the problem, we have applied our customized version of firefly algorithm. Two approaches have been used to apply the firefly algorithm. First approach was to use the basic version of firefly algorithm and the second version was to use the firefly algorithm based on the data mining techniques. In that we reduced solution space using decision tree method and firefly's movement made more intelligent. Finally, we demonstrated that using firefly algorithm based on the data mining has significant effects on improvements of firefly algorithm performance and solutions qualities.


Key Words: Green Vehicle Routing Problem, GVRP, heterogeneous fleet, Refuling, decision tree, data mining, firefly algorithm


رزومه

 

محمد قديمي

تلفن تماس: 09124107010

ایمیل : m.ghadimi67@gmail.com

 

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

معدل: 04/15

کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه بوعلي سينا

  • موضوع پايان­نامه: استفاده از داده كاوي در مسئله مسيريابي وسائط نقليه سبز
  • معدل: 75/17

 

مهارت هاي نرم­افزاري

  • نرم افزار متلب
  • نرم افزار گمز
  • نرم افزار اكسل