مرضیه اویسی

مرضیه اویسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print 

دانشکده مهندسی

گروه  مهندسی عمران

 اطلاعیه دفاع برای پایان‌نامه  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع بهینه‌سازی

 عنوان:

 

ملاحظه انرژی در زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی در تولید و توزیع

 

استاد راهنما:

دکتر امیرسامان خیرخواه

 

اساتید داور:

دکتر پروانه سموئی

دکتر نفیسه سلیمانی

 

نگارش:

مرضیه اویسی

 

تاریخ دفاع

یکشنبه 20 آبان ساعت 14

 

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی


Bu-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

 

Department of Industrial Engineering

 

 

A Thesis

Submitted for Master of Science degree in Industrial engineering- Optimazation

 

Title:

Considering energy in permutation Flow shop scheduling in production and distribution

  

Supervisor:

Dr. Amirsaman Kheirkhah


By: Marziyeh Oveiysi

 

October 2018


Location: amphithetear in Engineering Faculty


 

چكيده:

                 با ظهور تولید پایدار، صرفه‌جویی در مصرف انرژی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. علاوه بر آن، تغییرات سریع در محیط‌های تولیدی گرایش محققان و تولیدکنندگان صنعتی را جهت هماهنگی تولید و توزیع در مدیریت زنجیره تامین افزایش داده است. این پژوهش انرژی را در زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی با تحویل دسته‌ای به مشتریان لحاظ کرده است، به نحوی که محصولات در ابتدا در یک جریان کارگاهی جایگشتی تولید شده و متعاقبا در دسته‌هایی به مشتریان متعدد تحویل داده می‌شوند. هدف این پژوهش، بهینه‌سازی تعادل بین هزینه تولید و توزیع با میزان مصرف انرژی است، در واقع ما بدنبال حداقل کردن مصرف انرژی در سه مرحله آماده‌سازی، حمل‌ونقل و آماده‌ به کار بودن ماشین‌آلات همزمان با کاهش جریمه دیرکرد در تحویل کارها و هزینه تحویل دسته‌ای می‌باشیم. به منظور پیاده­سازی این مسأله­ی بهینه‌سازی، ابتدا یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط با نظر گرفتن دو هدف مصرف انرژی و هزینه تحویل دسته­ای و جریمه دیرکرد ارائه شده است، سپس مدل مسأله در ابعاد کوچک با استفاده از نرم افزار گمس حل، تضاد دو هدف اثبات و نمودار پارتوی آن رسم شده است. با توجه به NP-hard بودن مسأله و پیچیدگی محاسباتی بالای آن، برای حل مسأله در ابعاد بزرگ دو الگوریتم فراابتکاری، الگوریتم جست‌وجوی عقبگرد چندهدفه ترکیبی با الگوریتم ژنتیک (HMOBSA) و الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب (NSGA-II)، توسعه داده است. نتایج حاصل از حل مسائل آزمایشی در ابعاد گوناگون توانایی الگوریتم جست‌وجوی عقبگرد چند هدفه ترکیبی با الگوریتم ژنتیک (HMOBSA) را برای حل مسأله  نشان می‌دهد.

واژه­های کلیدی: زمانبندی - جریان کارگاهی جایگشتی -  دوهدفه - تولید و توزیع - انرژی دیرکرد

 

 

  Abstract:

                     With the advent of sustainable production, saving in energy consumption has been attracted much attention. In addition, rapidly changing in production environments have increased a tendency for researchers and industrial producers to have a coordination between production and distribution in supply chain management. This paper considering energy in permutation flow shop scheduling with the batch delivery to customer somehow that products initially in a permutation flow shop are producted and subsequently delivered to a variety of customers. The purpose of this study is to optimize the balance between amount of energy consumption and both production and distribution costs. In fact, we seek to minimize energy consumption in the three stages of preparation, transportation and ready-to-use machines simultaneously with a reduction in lateness penalty in deliveries of goods and batch delivery costs. In order to implement this optimization problem, first a multi-objective mixed integer programming model with two objective functions, energy consumption and delivery cost and lateness penalty, is proposed. The model of problem is solved in small dimensions using the Gams software, then contradiction of the two objective functions are proved and finally its pareto front, is plotted. Due to be a NP-hard with high computational complexity, for solving problem in large dimensions, two meta-heuristic algorithms have expanded that involving Hybrid Multi-Objective Backtracking Search With The Genetic Algorithm (HMOBSA) and Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II). The results of solving problems in various dimensions show that Hybrid Multi-Objective Backtracking Search With The Genetic Algorithm (HMOBSA) has more ability to solve the problem than Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II).

 

Key Words: Scheduling - Permutation Flow shop – Two Objective - Production and Distribution- Energy- Lateness

 


 

رزومه

 

مرضیه اویسی

تلفن تماس: 09137710054                           

ایمیل : m.oveisy.1372@gmail.com

متولد : 1372

 

 

سوابق تحصیلی

1-

مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه پیام نور شهرکرد

 

مدت زمان تحصیل: 1/7/90 الی 20/4/94

 

2-

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع بهینه‌سازی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا با معدل 17/17

3-

بررسی عوامل تاثیر گذار داخلی بر سود آوری بانک‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

تاریخ: 18 و19 بهمن ماه 96

4-

مقاله کنفرانسی ملاحظه انرژی در جریان کارگاهی جایگشتی در تولید و توزیع

تاریخ: 21 و 22 شهریورماه 97

5-

مقاله پژوهشی بهینه‌سازی چندهدفه زمانبندی تولید و توزیع در سیستم جریان کارگاهی

تاریخ: ارسال شده

 

 

مدت زمان تحصیل:  1/7/95 الی 20/8/97

 

 

عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد:

ملاحظه انرژی در زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی درتولید و توزیع

 

 

اشنا با نرم افزار، Gams, matlab,minitab, MicroSoft Project, P6