مسعود شایانیان

مسعود شایانیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده مهندسي

گروه صنایع

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

 

ارائه مدلی با استفاده از شبکه بیزین برای بهبود مسئله مکانیابی تسهیلات اضطراری

 

استاد راهنما:

دکتر وحید خداکرمی

 

پژوهشگر:

مسعود شایانیان
masoud.shayanian@gmail.com

 

چكيده پايان نامه:

یکی از مسائلی که همواره مورد توجه محققان و مدیران اجرائی قرار میگیرد، مسئله مکانیابی و استقرار تسهیلات اضطراری است. در این مسائل هدف خدمت‌دهی به هر تقاضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. از جنبه تحقیقاتی، تلاش محققان در ارائه مدل‌های جدید با فرضیات متنوع و بهینه سازی آن‌ها برای بهبود مدل‌های گذشته است. در حالیکه از نگاه کاربردی همواره عوامل مختلفی وجود دارد که عدم توجه به آن‌ها قابلیت کاربرد مدل را کاهش می‌دهد و موجب نقص اجرایی مدل‌ها می شود. گرایش به افزایش قابلیت کاربرد مدل‏های مکانیابی بیش از پیش در این دوران به چشم می‌خورد. ارائه مدل‌هایی که به واسطه آن‌ها پارامترهایی بیشتری از دنیای واقعی مورد توجه قرار گیرند، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. حال آنکه در اغلب تحقیقات یا تنها به یکی از ابعاد مسئله توجه شده و منطقی برای تعیین پارامترهای مسئله تعریف نشده‌است و یا مسائل با فرضیات غیر مستدل همراه هستند. علاوه بر این رویدادهای اضطراری و حوادث شهری در محیطی غیرقطعی رخ می‌دهند و همواره هر حادثه‌ای در هر نقطه‌ای امکان وقوع دارد. از همین رو، استفاده از شبکه‌های بیزین در این پایان نامه باعث مدل سازی صحیح عدم قطعیت حاکم بر مسئله شده و امکان دخالت دادن معیارهای مختلف موثر بر مدل مسئله را فراهم می‌آورد. همچنین به عنوان ابزاری استنتاجی برای تعیین شعاع پوشش تسهیلات اضطراری به منطق تصمیم گیری معنی می‌بخشد. بنابراین با شناسایی مهمترین معیارهای موثر بر توانایی خدمت دهی تسهیلات اضطراری، شعاع پوشش برای هریک از تسهیلات بر اساس روابط علت ومعلولی تعیین می‌شود. سپس خروجی مدل بیزین در تابعی تدریجی برای پوشش قرار گرفته و با استفاده از آن، مدلی برای مکانیابی تسهیلات اضطراری پیشنهاد می‌شود. همچنین در قالب یک مطالعه موردی عملکرد مدل پیشنهادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

زمان:

یکشنبه 30/06/ 93   ساعت 15

مكان:

آمفي تئاتر دانشكده مهندسي