مصطفی بحری

مصطفی بحری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه مکانیک

 

 

جلسه دفاعیه پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

 

عنوان:

 

اثر خواص مكانيكي بر چقرمگی شكست در مود تركيبي اول و دوم

 

استاد راهنما:

دکتر رحمن سیفی

 

اساتید ممتحن:

دکتر فرامرز فرشته­صنیعی

دکتر عباس فدائی

 

 

نگارش:

مصطفی بحری

 

زمان: سه­شنبه 23  تیر 94 ،  ساعت 11

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

چكيده:

   در این تحقیق، اثر خواص مکانیکی بر مقدار چقرمگی شکست مود ترکیبی اول و دوم فلزات مورد بررسی قرار می‌گیرد. استحکام تسلیم یکی از خاصیت‌هایی است که اثر آن بر مقدار مود ترکیبی اول و دوم چقرمگی شکست به صورت تجربی و عددی مطالعه می‌شود. بنایراین، باید فلزاتی انتخاب شوند که دارای استحکام نهایی متفاوت و مدول یانگ یکسانی باشند. آلیاژهای آلومینیوم 2024، 6061 و 7075 از جمله فلزاتی هستند که دارای  مدول یانگ یکسان و استحکام تسلیم متفاوت می‌باشند. مدول یانگ خاصیت دیگری است که اثر تغییرات آن بر مقدار مود ترکیبی اول و دوم چقرمگی شکست فلزات در این تحقیق به صورت تجربی و عددی مطالعه می‌شود. بدین منظور دو فلز دیگر، تیتانیوم گرید 2 و آهن St44، انتخاب می‌شوند که دارای استحکام تسلیم یکسان با آلومینیوم 6061 می‌باشند. نتایج تجربی نشان می‌دهند که در ضخامت 5 میلی‌متر، افزایش استحکام تسلیم همواره باعث افزایش مقدار چقرمگی شکست مود ترکیبی اول و دوم نخواهد شد.  در بررسی اثر مدول یانگ نیز مشاهده شد که در ضخامت‌های 3 و 5 میلی‌متر با افزایش مدول یانگ مقدار چقرمگی شکست مود ترکیبی اول و دوم افزایش می‌یابد در حالیکه در ضخامت 7 میلی‌متر، افزایش مدول یانگ همواره باعث افزایش مقدار چقرمگی شکست مود ترکیبی اول و دوم نخواهد شد. همچنین مقدارچقرمگی شکست مود ترکیبی اول و دوم فلزات تحت تاثیر ضخامت نمونه‌های مورد آزمایش قرار می‌گیرند. لذا اثر ضخامت نیز بر این فلزات مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر مطالعات تجربی، نمونه‌های آزمایش شده در نرم‌افزار اجزا محدود مدل‌سازی شده و با استفاده از روش‌های مکانیک شکست مقادیر مود ترکیبی اول و دوم چقرمگی شکست و مولفه‌های آن استخراج می‌شوند. در پایان نتایج تجربی و عددی با هم مقایسه می‌شوند.


Abstract:

  In this research, effect of mechanical properties on value of mixed mode I/II fracture toughness of metallic materials are investigated. Yield strength is one the properties that its influence on value of mixed mode I/II fracture toughness are studied experimentally and numerically. Therefore, the metallic materials must be selected that they are different in yield strength and equal in young modulus. Aluminum alloys 2024-T0, 6061-T6 and 7075-T6 are the materials that they are different in yield strength and equal in young modulus. Young modulus is the other materials that effect of its variety on value of mixed mode I/II fracture toughness are studied experimentally and numerically. For this purpose, the other metals, titanium grid 2 and Steel with commercial name St44 are selected that their yield strength are equal to Aluminum 6061-T6. Also, the value of fracture toughness of metallic materials is affected by specimen thickness. So, the influence of specimen thickness on this parameter mixed mode I/II fracture toughness are determined for these materials experimentally. Expect experimental studies, the tested samples are modeled in the finite element software and using fracture mechanics techeniques, the value of mixed mode I/II fracture toughness and their components. Finally, the experimental and finite element modeling results are compared.


Ø                  مشخصات فردی

نام: مصطفی                                                                                                                                                              نام خانوادگی: بحری

تاریخ تولد: 03/06/48                                                                                                            شماره تماس: 09183611449

ایمیل: Bahri.M@ARPC.ir

 

Ø                  سوابق تحصیلی

ü      کارشناسی مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی شریف با معدل 15، از سال 72-68 .

ü      کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی دانشگاه بوعلی­سینا همدان.

 

 

Ø                  سوابق علمی

ü      پایان­نامه کارشناسی: بررسی اثر وجود ذرات پلیمری در افت فشار درونی لوله­ها.

ü      پایان­نامه کارشناسی ارشد: اثر خواص مكانيكي بر چقرمگی شكست در مود تركيبي اول و دوم

 

 

Ø                  سوابق شغلی

ü      از سال 77-72 سرپرست تولید شرکت شیر آلات صنعتی کامراد قم.

ü      از سال 77  تا کنون همکاری با شرکت پتروشیمی اراک- سرپرست تعمیرات ماشین آلات حساس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø                  مهارت های نرم افزاری

 

نام دوره

محل آموزش

مدت

ملاحظات

آموزش مقدماتی

نرم افزار CATIA

پتروشیمی اراک

64 ساعت

شامل مباحث:

ü      ترسیم دو بعدی (Sketcher)

ü      طراحی قطعات در فضای سه بعدی (Part Design)

ü      مونتاژ قطعات در محیط Assemble

ü      تهیه نقشه های مهندسی (Drafting)

آموزش پیشرفته

نرم افزار CATIA

پتروشیمی اراک

64 ساعت

شامل مباحث:

ü     طراحی سطوح در محیط

Generative Shape Editor

ü     پردازش فایل های ابرنقاط و مهندسی معکوس در محیط های

Digitized Shaped Editor

Shape Sculptor

Quick Surface Reconstruction

آموزش مهندسی معکوس در نرم افزار CATIA

پتروشیمی اراک

40 ساعت

تکمیل محیط های پردازش ابرنقاط

دوره GD & T

پتروشیمی اراک

40 ساعت

آشنایی با انطباقات و نحوه صحیح تلرانس گذاری

نرم افزارهای

 Geomagic & Qualify

پتروشیمی اراک

40 ساعت

اصلاح ابر نقاط، مش بندی فایل، سطح ساری اولیه، مقایسه فایل 3 بعدی و ابر نقاط قطعه ساخته شده برای یافتن ماکزیمم انحراف و ...

نرم افزار Rapidform

پتروشیمی اراک

40 ساعت

اصلاح ابر نقاط و سطح ساری پیشرفته