مصطفی رسولی

مصطفی رسولی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

گروه آموزشي مهندسي مكانيك

 

 

 

عنوان:

 

بررسي تاثير فاز تابع سينوسي توصيف كننده شكل صفحه جداكننده در مبدل حرارتي دو راهه در حالت شار ثابت

 

استاد راهنما:

 

دكتر محسن گودرزي

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن:

 

دكتر اميره نوربخش

دكتر محمد سعيد عقيقي

 

دانشجو:

مصطفي رسولي

 

 

 

شنبه 14/6/94 سمينار 3

ساعت 10

چكيده:

در مسائل با شار حرارتی ثابت، دمای دیواره تغییرات زیادی دارد و در تحقیقات گذشته به این نکته توجه چندانی نشده است، بلکه بیشتر به تغییرات عدد ناسلت متوسط توجه داشته­اند که البته از دیدگاه انتقال حرارت در شرایط مورد نظر که سطح تبادل حرارت در تمام انواع مختلف این مبدل حرارتی ثابت است، بی­معنی می­باشد. اما در صورتیکه یک آرایش جدید جریان خنک­کن بتواند متوسط دمای دیواره، را کاهش و همچنین میزان یکنواختی دمای دیواره را افزایش دهد، از دیدگاه کاربردی برای چنین شرایط حرارتی از کارایی بهتری برخوردار خواهد بود. با توجه به این امر مهم، بررسی­های دقیق بر نحوه توزیع دمای دیواره مبدل حرارتی انجام گرفته و با معرفی ضریبی به نام شاخص یکنواختی دمای سطح (ER) که حاصل­ضرب دمای متوسط بی­بعد شده در واریانس (نسبت پراکندگی دماها نسبت به مقدار متوسط) دمای دیواره است، معیاری برای بهبود توزیع دمای روی دیواره ارائه شده است. در تحقیق حاضر با  بررسی دو الگوی فاز صفحه سینوسی شکل، مقطع گلوگاهی در انتهای کانال ورودی (مبدل حرارتی نوع یک) و مقطع گلوگاهی در ابتدای کانال خروجی (مبدل حرارتی نوع دو) در یک مبدل حرارتی صفحه­ای ، توزیع دمای دیواره و میزان یکنواختی آن برای هر دو الگوی فاز صفحه سینوسی شکل ارزیابی شده است که با افزایش عدد گراتز و دامنه و کاهش طول موج صفحه سینوسی شکل شاخص یکنواختی دمای سطح کاهش یافته است. مبدل حرارتی دو راهه شاید بتواند توزیع دمای مطلوب­تری در مقایسه با مبدل حرارتی تک راهه ایجاد کند اما  انرژی لازم برای پمپاژ جریان سیال در داخل مبدل حرارتی دو راهه  در مقایسه با مبدل حرارتی تک راهه، از شاخص افزایش توان مبدل دو راهه (IP) استفاده شده، که به صورت افزایش توان مصرفی مبدل حرارتی دو راهه نسبت به مبدل حرارتی تک راهه تعریف شده است. بدیهی است  ضریب IP بزرگتر معرف افزایش بیشتر توان لازمه است. به منظور بررسی اثر همزمان تغییرات اعمالی بر نحوه توزیع دمای دیواره و تغییرات توان لازم برای پمپاژ جریان سیال، از ضریبی به نام  شاخص کل (Etot) استفاده شده است، که حاصل­ضرب شاخص یکنواختی دمای سطح و توان مصرفی می­باشد. هر اندازه Etot مقدار کمتری داشته باشد به این معنا است که مبدل حرارتی کارایی بیشتری به عنوان سردکن دارد، زیرا با کار کمتر توزیع یکنواخت­تری از دما را بر روی سطح خارجی خود ایجاد کرده است.واژه­های کلیدی: مبدل حرارتی دو راهه، صفحه سینوسی شکل، شاخص یکنواختی دمای سطح، شاخص کل


Abstract:

In the theorem about uniform heat flux, temperature of the wall have a copious variation, and in the older studies doesn’t much attention in this issue but have more attention on the changes of mean Nusselt number. Of course in heat transfer lookout, intended situation, that heat exchange surface, in all of the different species is constant, doesn’t have mean. But in the event that a new arrangement of cooler flow, could reduce the mean temperature of the wall, and also increase temperature of the wall monotonically, for this heat situation have a better efficiency in operational position. According to this important issue, precise analyses are done on distribution of heat exchanger wall temperature and with introducing a coefficient “ achromatic indicator surface temperature” (ET) that multiplication of normalized mean temperature in the variance (proportion dissipation temperatures of mean amount) wall temperature, the normative for improve  temperature on the wall was presented. In this study with investigate two pattern phase sinusoidal plane shape, intersection pharyngeal in the end of inlet channel ( heat exchanger type A) and intersection pharyngeal in the entry of output channel (heat exchanger type B) in the plate exchanger heat wall temperature distribution and sameness amount of that or both of phase sinusoidal plane shape evaluated, that by increasing Graetz number and wave amplitude and decreasing wavelength of sinusoidal plate shape, the sameness index of surface temperature is decrease. Double-pass heat exchanger maybe could have a more favorable temperature distribution in the comparison with single-pass heat exchanger but needful energy in two way heat exchanger for pumping fluid flow in comparison with single-pass heat exchanger used the standard of increase double pass exchanger power (Ip), that defined into increasing consumable power, double pass exchanger in ratio of single-pass heat exchanger. Its axiomatic, bigger Ip coefficient, shows more increase of needful power. In order to investigate efficient applying changes  coincidental  on course of  wall temperature distribution and changes of needful power for pumping fluid flow used to coefficient by name of total standard (Etot), that is, multiplication result of sameness index surface temperature and consumable power. As much as Etot have a less value it means that heat exchanger have a more efficiency as cooling. Because with lower work created more sameness temperature distribution on the outer surface of itself.

Key Words: Double-pass heat exchanger, Sinusoidal plate shape, Achromatic indicator,surface temperature, Total index.رزومه

مصطفی رسولی

 

 

 

تلفن تماس :

09365862128

 

ایمیل :

Mostafa.rasouli.90@gmail.com

 

متولد :

1368

 

ساکن :

البرز-کرج

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

مهر 1387 الی شهریور 1391

موضوع پایان­نامه: بررسی اثرات نیروهای هیدرودینامیکی وارده در جریان آرام حول استوانه‌ی ثابت در مجاورت دو استوانه‌ی چرخان

 

معدل : 15/16

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل و انرژی) دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهر 1392

موضوع پایان­نامه: بررسی تاثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جداکننده در مبدل حرارتی دو راهه در حالت شار ثابت

 

مقاله: بررسی توزیع دما با تغییر فاز سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جدا کننده در مبدل حرارتی دو راهه در حالت شار ثابت، دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، 23/2/1394

 

مقاله: بررسی یکنواخت بودن توزیع دما بر دیواره­ی مبدل حرارتی دو راهه با استفاده از صفحه میانی مواج، چهارمین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی، 7/3/1394

 

 

سوابق حرفه­ای

کارآموز-شرکت طراحی و مهندسی ماشین سازان ایران-کرج

تیر 1390 الی مهر 1390

 

مهارت­ها

 

مهارت­های نرم­افزاری

Fluent

-

انجام پروژه‌ی دانشگاهی؛ توانایی تحلیل دو بعدی و سه بعدی

Gambit

-

انجام پروژه‌ی دانشگاهی؛ توانایی طراحی دو بعدی و سه بعدی و شبکه بندی بهینه

Catia

-

انجام پروژه‌ی دانشگاهی؛ مسلط بر محیط‌های Sketcher , Part Design ,Assembly Design , Drafting

Epanet

-

توانایی تحلیل سیتم‌های آبرسانی شهری

Auto CAD

-

طراحی صنعتی

Matlab

-

توانایی برنامه نویسی

PVElite

-

توانایی تحلیل مخازن تحت فشار

Hextran

-

توانایی تحلیل مبدل‌های حرارتی

Carrier

-

توانایی محسابه بارهای حرارتی

 

آشنایی با زبان­های خارجی

انگلیسی : در سطح متوسط جهت تحقیق، مکالمه و ترجمه

 

دوره­های مرتبط

نرم افزار Fluent

جهاد دانشگاهی

اسفند 1390

الی

فروردین 1391

نرم افزار Gambit

جهاد دانشگاهی

اردیبهشت 1391

الی

خرداد 1391

بازرسی جوش Level II

 

 

 

 

 

خبرگان صنعت دریا

Magnetic Particle Testing (MT)

آذر 1390

 

 

 

خبرگان صنعت دریا

Dye Penetrant Testing (PT)

آذر 1390

 

 

 

شرکت مهندسی تنش و کنش

Radiography Testing Interpretations (RTI)

آبان 139

 

 

 

شرکت مهندسی تنش و کنش

visual Inspection (VT)

آبان 1390

 

 

نرم افزار Catia

مجتمع فنی تهران

خرداد 1388

الی

شهریور 1388

راهبردی رایانه

جهاد دانشگاهی

 

الی

آذر 1385

نرم‌ افزار Word

جهاد دانشگاهی

 

الی

اسفند 1385

زبان انگلیسی

جهاد دانشگاهی

Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ تنظیم:

خرداد 1394