معاون آموزشی

معاون آموزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام:  عباس قدیمی

مرتبه علمی:  استادیار عمران- ژئوتکنیک

ایمیل:  

وب سایت:   http://profs.basu.ac.ir/qadimi/

تلفن:  38292632 -081

فاکس:  38292637-081

آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161