معاون آموزشی

معاون آموزشی


 

            

      معاونت آموزشی  

      نام : دکتر عباس رمضانی 

      مرتبه علمی:  استادیار برق- الکترونیک

      تلفن:  38292632 -081

      فاکس:  38292637-081
      آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی

      کد پستی: 651754161