معاون پژوهشی

معاون پژوهشی


 

            

      معاون پژوهشی 

      نام : دکتر عباس پاک

      مرتبه علمی:  استادیار مکانیک- ساخت و تولید
      ایمیل:  a.pak@basu.ac.ir
       وب سایت: https://profs.basu.ac.ir/abbaspak
       تلفن:  38292638-081
       فاکس:  38292631-081
       آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی

       کد پستی: 651754161