منوچهر فتاحی

منوچهر فتاحی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پايان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

موضوع

تاثير شرايط عمل آوري تسريع شده بر كيفيت و دوام بتن تراورس وخوردگي كابل پيش تنيدگي

 

استاد راهنما

دکتر فریدون رضایی

استاد مشاور

دکتر محسن  تدین

پژوهشگر

منوچهر فتاحی

چکیده

محصولات پیش‌ساخته بتنی با توجه به وزین و حجیم بودنشان فضا و نیروی زیادی را در‌ کارخانه‌ها در مساله انبارکردن وعمل‌آوری به خود اختصاص می‌دهند این خود باعث بالا رفتن قیمت تمام شده چنین محصولاتی می‌شود از این رو تولیدکنندگان قطعات پیش‌ساخته بتنی به دنبال راهی برای کاهش‌ زمان عمل‌آوری و انباركردن محصولات تولیدی خود می‌باشندیکی از بهترین راهها استفاده از بخار در عمل‌آوری محصولات بتنی است چرا که هم سرعت بالایی دارد وهم خطر کمتری نسبت به استفاده از انرژی الکتریکی یا دیگر روش‌های عمل‌آوری تسریع شده دارد. امروزه برای روسازی خطوط راه آهن ترجیحا از تراورس‌های پیش‌ساخته بتنی پیش‌تنیده استفاده می‌گردد. برای ساخت قطعات بتنی پیش‌ساخته ترجیح بر آن است که قطعات بتنی در حداقل زمان به مقاومت مدنظر رسیده و بتوانند حداقل تنش‌های ناشی از حمل قطعات را تحمل کنند. در ضمن برای قطعات پیش‌تنیده، نیاز به مقاومتی می‌باشد که بتواند تنش‌های ناشی از پیش‌تنیدگی را تحمل نماید. هر چه این مقاومت لازم، در زمان کمتری حاصل گردد، ظرفیت تولید کارخانه تولید تراورس بتنی پیش‌ساخته افزایش خواهد یافت. به همین منظور، نحوه عمل‌آوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. از طرف دیگر، تاثیر نحوه عمل‌آوری بر بحث دوام تراورس در محیط بهره‌برداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.ما دراین تحقیق نمونه‌های مختلف بتنی را در دماهای 50،65 و 80 درجه در دوحالت بخار و بدون بخار عمل‌آوری نموده ونتایج به دست آمده از آن را با نمونه شرایط استاندارد مقایسه نموده،  یکی از جنبه‌های دوام بتن میزان جذب آب می‌باشد.در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که در عمل‌آوری تسریع شده، میزان جذب آب کاهش یافته‌ است، همچنین از لحاظ مقاومت الکتریکی و مقاومت  فشاری و ضریب انتشار کلر وجذب آب مویینه، نمونه‌هایی که در شرایط عمل‌آوری تسریع شده به وجود آمده‌اند مقادیر کمتری نسبت به حالت استاندارد دارند.از نظر کلرید سطحی هم در شرایط عمل‌آوری تسریع شده با افزایش مقدار کلرید سطحی نسبت به شرایط استاندارد روبرو هستیم و در شرایط عمل‌آوری تسریع شده نسبت به شرایط استاندارد با افزایش نرخ خوردگی روبرو هستیم.

زمان ارائه:

چهارشنبه 26/6/93  ساعت 16

سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی