مهدیه دارابی

مهدیه دارابی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده مهندسي

گروه آموزشی مهندسی عمران

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

 

بررسی رفتار پس از زلزله سدهای خاکی با نگرش ویژه بر تأثیر هندسه­ی مقطع

 

استاد راهنما:

دكترمحمد ملکی

 

پژوهشگر:

مهدیه دارابی

Darabi198@yahoo.com

 

 

چكيده پايان نامه:

یکی از مهم­ترین مسائل موجود در رابطه با تحلیل و طراحی سدهاي خاکی پیش­بینی رفتار سد تحت اثر تکان­هاي ناشی از زلزله است. امکان محاسبه تکان­هاي ناشی از زلزله واقعی به دلیل توسعه همگام با پیشرفت در روش تحلیلی بر پایه کدهای محاسباتی، منجر به امکان ارزیابی بهتر و واقع­بینانه­تر پاسخ این ساز­ه­ها شده است. در این تحقیق اثر هندسه­ی سد، بر پاسخ دینامیکی سدهای خاکی مورد بررسی قرار گرفته است. به علت قابلیت بالای کد  FLAC در مدل کردن هندسه و شرایط مرزی پیچیده استاتیکی و دینامیکی، امکان ساخت لایه لایه و تحکیم، اعمال بارگذاری­های مختلف استاتیکی و دینامیکی و همچنین امکان تعریف نقاط مشخصی از شبکه که بتوان رفتار آن را حین تحلیل بررسی کرد، این نرم افزار تفاضل محدود برای مدل­سازی انتخاب شده است. به این منظور دو سد کلان ملایر و مسجدسیمان جهت بررسی، در نظر گرفته شده­اند، در ابتدا به بررسی اثر هندسه زهکش دودکشی، بر پاسخ لرزه­ای سد کلان ملایر پرداخته شده است، مدل­های رفتاری مورد استفاده در مرحله ساخت و آبگیری سد کلان، مدل مور-کولمب و کم-کلی می­باشند، پس از مدل­سازی ساخت و آبگیری سد و مقایسه نتایج با نتایج ابزاردقیق، با در نظر گرفتن شیب­های مختلف زهکش قائم، اثر هندسه زهکش، بر رفتار لرزه­ای و پسالرزه­ای سد کلان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه پس از مدل­سازی مراحل ساخت و آبگیری سد مسجدسلیمان، با در نظر گرفتن مدل مور-کولمب در این مراحل و مقایسه با نتایج  ابزار دقیق به بررسی اثر شیب دیواره­های هسته­ی سد، بر رفتار لرزه­ای و پسالرزه­ای آن پرداخته شده است. در نهایت  این نتایج حاصل شد که زهکش دودکشی قائم در سد همگن کلان ملایر در مرحله دینامیکی و زهکش دودکشی با زاویه 130 درجه در مرحله تحکیم پس از زلزله، کارایی بهتری را ازخود نشان می­دهند. در سد سجد سلیمان در حالتی که شیب هسته­ی کم­تری در نظر گرفته شده است، در پایین­دست اضافه فشار آب حفره­ای کمتری، حین زلزله ایجاد می­شود و در تحکیم پس از زلزله سد با شیب دیواره­های هسته بیش­تر­، اضافه فشار آب حفره­ای را سریع­تر تلف می­کند.

 

زمان:  10 تیر

 ساعت 10 صبح

مكان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی