مهدی گوهری

مهدی گوهری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي برق

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي برق

گرايش قدرت

 

عنوان:

ارزيابي و انتخاب بهينه مولدهاي همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت قیمت سوخت

 استاد راهنما:

دكتر علیرضا حاتمی


نگارش:

مهدی گوهری

 

زمان: شنبه 28 شهریور ماه 94 ، ساعت 13 تا 14

 

ارزيابي و انتخاب بهينه مولدهاي همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت قیمت سوخت

 

افزایش هزینه­های تامین انرژی، محدود بودن منابع سوخت و مشکلات زیست­محیطی سبب توجه به بازده تجهیزات مورد استفاده شده است. مولد­های همزمان گرما و برق (CHP) یکی از مولد­هایی است که به علت بازده بالا در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی پارامترهای موثر در برنامه­ریزی و ارزیابی نصب یا عدم نصب مولدهای مذکور قیمت سوخت می‌باشد. از آنجایکه قیمت سوخت عمده­ترین سهم را در هزینه تولید برق توسط CHP تشکیل می­دهد بنابراین عدم ثبات قیمت سوخت می­تواند بر روی توجیه اقتصادی طرح تاثیرگذار باشد. چنانچه قیمت سوخت به عنوان ورودی به سیستم CHP از بی­ثباتی برخوردار باشد سرمایه­گذاران با خطر جدی در سرمایه­گذاری مواجه خواهند شد.

      این عدم قطعیت­های قیمت سوخت هم در کوتاه­مدت و هم دراز­مدت صادق می­باشد. مثلا در کوتاه­مدت شرایط آب­و­هوایی بر میزان تقاضای برق و یا سوخت تاثیر­گذار است، و در دراز­مدت قیمت­ها به­عنوان علایمی برای توسعه منابع جدید تولید انرژی نقش خواهند داشت.

      هدف از انجام این پایان­نامه ارزیابی و تعیین ظرفیت CHP برای یک مکان با رفتار بار مشخص با ملاحظه و مدل کردن عدم قطعیت دراز­مدت قیمت سوخت می­باشد. ارزیابی و انتخاب بهینه مجموعه تولید همزمان به کمک تابع هدف اقتصادی و با در نظر گرفتن آلودگی زیست­محیطی بررسی می­گردد. تابع هدف اقتصادی از روش ارزش خالص فعلی که به ارزیابی بازدهی سرمایه­گذاری پروژه، در طول مدت زمان اجرای آن می­پردازد، تشکیل شده است. در نهایت برنامه انتخاب بهینه تولید همزمان با ملاک اقتصادی ارزش خالص فعلی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ارایه شده است.

      راهکاری که برای در نظر گرفتن عدم قطعیت بکار گرفته شده است به این صورت است که ابتدا پیشبینی از متوسط قیمت سوخت در سال­های اجرای برنامه انجام داده و سپس با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی مقاوم عدم قطعیت قیمت سوخت را مدل کرده­ایم. هدف از انجام پیش­بینی قیمت در این مرحله، نزدیک شدن به قیمت­های واقعی در سال­های آتی و هدف از استفاده از الگوریتم مقاوم در نظر گرفتن تغییرات حول مقادیر متوسط قیمت می­باشد. از مزایای دیگر استفاده از الگوریتم بهینه­سازی مقاوم، ایجاد تغییرات متناسب در پارامتر سطح محافظه­کاری می­باشد، به این معنی که سرمایه­گذار متناسب با درجه ریسک­پذیری خود، تصمیمات مورد نظر در انتخاب سامانه تولید همزمان را انجام خواهد داد.


Optimal selection of CHP (combined heat and power) considering fuel price uncertainty

 

Rising energy costs, limited fuel resources and environmental problems are caused attention to efficiency of the equipment used.

CHP is one of the generators that is considered for high efficiency in recent years.one of the effective parameters to install or not to install the generators is fuel price.

Since,the fuel price allocates largest share in cost of electricity generation by CHP,so,fuel price inconstancy can affect on economic justification. If fuel price as input to the CHP systems be inconstancy, investors will face to serious risk in investment.There is uncertainty of fuel prices both in short and long term.

For example,in short-term weather condition ,it is effective on the demand of electricity and in the longtime, prices will impress as symptoms to develop new source of energy prices.The aim of this thesis is evaluate and capacity determination of CHP for a place with behavior modeling of load, with modeling of uncertainty fuel price in longtime.

Evaluation and optimal selection of cogeneration with consideration environmental pollution will investigate.Economic objective function, consist of net present value method it refer to evaluate efficiency of investment of project.

Finally, optimal selection program of cogeneration is presented with economic criterion net present value.(to consider uncertainty)

The strategy that has been used to consider uncertainty is that,at first, forecast for the average price of fuel in run of program years,is done.The using optimization algorithms, we model uncertainty of fuel cost.

The aim of forecast price at this stage, is closer to actual prices in the coming years and the aim of using the robust algorithm is consider changes about of average price value .Another benefit using this algorithms is to create useful changing in conservatism parameters.

This means that investors will decision to choose the cogeneration system proportion to degree of risk.