مهندسی برق

مهندسی برق


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

گروه برق دانشگاه بوعلی سینا در سال 1377 تأسیس گردیده و هم اکنون در رشته های کارشناسی مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و قدرت) ، کارشناسی ارشد مهندسی برق (قدرت) دانشجو می پذیرد.