مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

گروه مکانیک دانشگاه بوعلی سینا در سال 1366 تأسیس گردیده و هم اکنون در رشته های کارشناسی مهندسی مکانیک (گرایش های طراحی جامدات و حرارت­و­­­سیالات) ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (گرایش های طراحی کاربردی و تبدیل انرژی) و دکتری مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) دانشجو می پذیرد.