مونا شیرازی

مونا شیرازی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 

 

عنوان:

استفاده از شبکه‌های بیزین در مدل‌سازی مدیریت پایداری حوضه دریاچه ارومیه

 

 

استاد راهنما:

دکتر وحید خداکرمی

 

نگارش:

مونا شیرازی

 

تاریخ:

19 دی ماه 95

 

مکان:

کلاس 10

 

چكيده:

      دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران به‌عنوان بزرگترین دریاچه ایران و دومین دریاچه شور جهان شناخته شده است. این دریاچه جزو اکوسیستم‌های کاملاً منحصربه‌فرد در جهان می‌باشد که حفظ و حراست از آن یکی از وظایف مهم ملی و بین‌المللی می‌باشد. متأسفانه در سال‌های اخير به علت مشكلات مختلف و پيچيده، تراز آب درياچه به شدت کاهش‌یافته و ادامه‌ی حيات درياچه به مخاطره افتاده است. شرايط كنوني درياچه اروميه پيامد توسعه نامتوازن و ناپايدار در حوضه آبريز آن و برداشت بی‌رویه از منابع آب تجدید پذیر حوضه به ويژه در دو دهه اخير می‌باشد به عبارت بهتر عدم جريان آب كافي به درياچه در ساليان اخير منجر به تشديد روند كاهش تراز درياچه و كاهش سطح و حجم آن گرديده است. مدیریت حوضه آبریز فرآیندی است که باعث افزایش توسعه پایدار و مدیریت منابع حوضه به منظور افزایش تعادل میان رفاه اقتصادی و اجتماعی و پایداری در اکوسیستم‌های حیاتی می‌شود. اگرچه تکنیک‌های بسیاری برای حل این مشکلات وجود دارد ولی اعمال آن‌ها آسان نمی‌باشد. به‌طورکلی موضوعاتی که در مدل‌سازی و مدیریت حوضه آبریز مورد بحث است شامل عدم قطعیت و پیچیدگی بالا است. به عبارتی عدم اطمینان در عوامل تأثیرگذار بر این اکوسیستم­ها و همچنین روابط پیچیده­ی متقابل بین زیرسیستم­های آن­ها وجود دارد و تصمیم‌گیری برای ارائه راهکار مناسب برای مدیران مشکل است. در این پژوهش مدلی برای ارزیابی پایداری دریاچه ارومیه با استفاده از شبکه بیزین ارائه شده است. برای تخصیص احتمالات به شبکه بیزین مدل از ادبیات موضوع، داده‌های گذشته، نظرات متخصصان استفاده شده است. در وهله اول مدل پایه با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در بیلان آبی دریاچه طراحی شده است و نتایج شبیه‌سازی مدل با داده‌های موجود مورد مقایسه قرار گرفته است. پس از اطمینان از قابل‌قبول بودن نتایج مدل به پیش‌بینی حجم آب دریاچه طی اعمال سیاست‌ها در نظر گرفته شده در راستای احیای دریاچه پرداخته شده است. در پایان تجزیه‌وتحلیل حساسیت انجام می‌شود و به تحلیل مدل با استفاده از سناریوها مختلف مورد تحلیل قرار می­گیرد.

 

واژه­های کلیدی: دریاچه ارومیه، شبکه بیزین، پایداری، مدیریت حوضه آبریز، مدل‌سازی، بیلان آبی

 

Abstract:

       Lake Urmia located in northwestern Iran as Iran's largest lake and is the world's second largest saline lake. The lake is quite unique ecosystems in the world, which is the preservation of national and international and it is one of the important tasks. Unfortunately, in recent years because of various difficulties and complex, the water level of the lake has fallen sharply and survival of jeopardy lake. Lake Urmia is unbalanced and unsustainable development outcome of current conditions in the basin and uncontrolled exploitation of renewable water resources of the basin, especially in the last two decades. River basin management process that enhances sustainable development and management of basin resources to enhance the balance between economic welfare and social stability is vital ecosystems. Although there are techniques to solve these problems, but applying them is not easy. In general, matters discussed in modeling and river basin management, including the uncertainty and complexity is high.  In other words, uncertainty factors affecting these ecosystems and the complex relationships between subsystems that the decision to offer the right solution for administrators problem. A model to assess the sustainability of the Lake using Bayesian network is presented. Bayesian network model to assign probabilities to the literature, historical data, experts have been used. In the first place the base model taking into account the factors influencing water budget is designed and the results of model simulations were compared with data available. After ensuring the acceptability of the results of the model to predict the volume of water in the lake is applying policies intended to revive the lake has been paid. At the end of the sensitivity analysis is done and analysis results using different scenarios will be discussed.

 

Key Words: Urmia Lake, Bayesian networks, Sustainability, River Basin Management  , Modeling, Water Balance

 

نام ونام خانوادگی: مونا شیرازی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

آدرس ایمیل: momashkh@gmail.com

سوابق تحصیلی:

کارشناسی-مهندسی صنایع- دانشگاه پیام نور اراک- معدل ۴۴/۱۶

کارشناسی ارشد- مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی-دانشگاه بوعلی سینا همدان- معدل ۸۸/۱۷

مهارت های نرم افزاری: مجموعه آفیس، MSP، Aena Risk، spss

عنوان مقالات:

استفاده از شبکه‌های بیزین در مدل‌سازی مدیریت پایداری حوضه دریاچه ارومیه

Using bayesian networks in modeling sustainability managment of the Urima Lake basin