ناصر سعادت بصیر

ناصر سعادت بصیر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده مهندسي

گروه برق

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

 

بهبود روش های ردیابی حداکثر توان بدون نیاز به مدل در پنل های فوتوولتائیک

 

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن مرادی

 

استاد مشاور:

دکتر سید محمدرضا طوسی

 

پژوهشگر:

ناصر سعادت بصیر

 

چكيده پايان نامه:

در این پایان نامه، یک الگوریتم ردیابی نقطه ماکزیمم توان (MPPT) جدید بر مبنای معرفی یک تابع ترکیبی ارئه می- گردد. این تابع متشکل از یک تابع گاوسی دو بُعدی و یک تابع تانژانت معکوس می باشد که برای به دست آوردن دوره کاری مبدل DC/DC جهت ردیابی MPP با بهره برداری دینامیکی سریع و نوسان پایین حول MPP، به ازای همه شرایط محیطی و بار به کار گرفته می شود. نشان داده می شود که برخلاف بسیاری از الگوریتم ها، که در مورد خطاهای کاذب، دوره کاری اشتباه ایجاد می- نمایند، الگوریتم پیشنهادی قادر به ارائه رفتار صحیح می باشد.

به منظور بررسی ارزیابی عملکرد این روش، تست های شبیه سازی و عملی مختلفی انجام شده است. این روش، با تعدادی از الگوریتم های MPPT مهم به لحاظ استارت آپ و عملکرد حالت ماندگار و دینامیکی مورد مقایسه واقع شده است. نتایج نشان    می دهد که روش پیشنهادی توانایی بهبود مؤثر عملکرد دینامیکی و عملکرد حالت ماندگار را به صورت همزمان دارد.

In this MS thesis a novel MPPT algorithm is proposed based on introducing a complex function. This function is formed by a two- dimensional Gaussian function and an Arctangent function. The function is used for determination of the duty cycle of DC/DC converter in order to track the MPP in any environment and load condition with fast dynamic operation and very low oscillation on MPP. It has been shown that contrary to many algorithms which produce wrong duty-cycles in case of false errors, the proposed algorithm is able to behave correctly.

In order to evaluate the performance of method, various simulation and experimental tests have been carried out. The method has been compared with some major MPPT techniques with regard to start-up, steady state and dynamic performance. The results reveal that the proposed method can effectively improve the dynamic performance and steady state performance simultaneously.

 

 


زمان:

یکشنبه 9/6/1393 ساعت 11

مكان:

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی