نتایج المپیاد دانشجویی غرب کشور

نتایج المپیاد دانشجویی غرب کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با امید موفقیت برای دانشجویان عزیز در مراحل بعد:

با امید موفقیت برای دانشجویان عزیز در مراحل بعد:

گروه عمران:

یوسف امجدیان

محمدامین علیخانی فرد

وحید گلابی

حسین همایی

گروه مکانیک:

علی محمدی

علیرضا قادری

گروه برق:

احمد زمانی

محمدرضا رمضانی

گروه کامپیوتر:

علی‌اکبر عبدالمجید