نسرین داستان

نسرین داستان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکدة مهندسی

گروه آموزشي مهندسی مکانیک                 

 

جلسه دفاع برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 

عنوان:

بررسی اثرات عملکرد مبدل حرارتی حلقوی با جریان دوسویه با شرط مرزی دما ثابت

 

استاد راهنما:

دکتر محسن گودرزی

 

 

اساتید داور:

دکتر حبیب­اله سایه­وند و دکتر امیره نوربخش

 

استاد ناظر:

دکتر رحمان سیفی


 

نگارش:

نسرین داستان

 
 

زمان و مکان جلسه دفاع:

ساعت 17 عصر 16 شهریور 1394، سالن آمفی تئاتر دانشکدة مهندسی

      جریان سرد عبوری از یک لوله که از دیواره آن حرارت جذب می­کند، یک مبدل حرارتی تک­سویه می­باشد. برای افزایش کارایی حرارتی این نوع مبدل حرارتی ساده بدون افزایش حجم آن از دو یا چند سویه کردن مسیر جریان استفاده می­شود. مبدل حرارتی حلقوی با جریان دوسویه یکی از این تمهیدات است. در این نوع تحقیق دبی جرمی عبوری از مبدل حلقوی تک­سویه به دو قسمت تقسیم‌شده و در دو جهت مخالف هم در مبدل حرارتی حلقوی دوسویه جریان می­یابد. عملکرد هیدرولیکی و حرارتی مبدل حرارتی حلقوی دوسویه به ازای نسبت شعاعی مختلف و برحسب عدد گراتز به‌صورت عددی بررسی و با عملکرد مبدل حرارتی تک‌سویه متناظر مقایسه شده است. نتایج حاصل‌شده نشان می­دهند که مبدل حرارتی حلقوی دوسویه می­تواند موجب افزایش کارایی حرارتی شود، البته مقدار توان مصرفی هیدرولیکی نیز در مبدل حرارتی حلقوی دوسویه افزایش می­یابد. جهت تعیین هندسه بهینه­ی مبدل حرارتی حلقوی دوسویه ازنظر هیدرولیکی و حرارتی، شاخصی به نام شاخص کل معرفی شد. این شاخص نشان داد که عملکرد کلی مبدل حرارتی حلقوی دوسویه با نسبت شعاعی 2/0 بهترین است.

Abstract:

                 The passage of Cold flow through a pipe that absorbed heat from the wall is a unidirectional heat exchanger. To increase the thermal efficiency this kind of simple heat exchanger will be used without increasing its volume from two or multilateral flow path. Annular heat exchanger with bidirectional flow is one of the arrangement. In this kind of research, mass flow rate through the unidirectional annular heat exchanger divided into two parts and will flow in unidirectional annular heat exchanger in two opposite directions. Hydraulic and thermal performance of unidirectional annular heat exchanger has been examined in ratio of different radial and based of Graz number numerically and has been compared with corresponding unidirectional heat exchanger performance. The result is showed that annular bidirectional heat exchanger can cause increasing the thermal efficiency. Of course the amount of hydraulic power consumption also increase in annular bidirectional heat exchanger. In order to determine the optimal geometry of annular bidirectional heat exchanger from hydraulic and thermal side, the index was introduced as a the total index. This index showed that the overall performance of the annular bidirectional heat exchanger with radial ratio of 0.2 is the best. 

1- مشخصات فردي :                                                                                                                                       

کد ملی :4220098291

تاریخ تولد :22/3/1369

نام : نسرین

 نام خانوادگی: داستان

شماره شناسنامه: 4220098291

محل تولد: بویراحمد

نام پدر :هجیر

تلفن تماس: 09364426447

نشانی محل سکونت: کهگیلویه و بویراحمد یاسوج بلوار امامت نبش امامت 12

پست الکترونیکی: nasrin_dastan@yahoo.com

تلفن تماس ضروری: 09178453641

 

 

2- سوابق تحصيلي :

معدل

 

 

 

کشور/ شهر محل تحصیل

نام واحد آموزشی

مدت تحصیل

گرایش

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تا

از

 

 

 

 

 

 

 

فوق دیپلم

13.14

یاسوج

دانشگاه دولتی یاسوج

شهریور91

مهر 87

سیالات

مهندسی مکانیک

لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

فوق لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

دکترا

 

 

        3-موضوع پروژه لیسانس:

دینامیک تایر