نعیمه باقری راد

نعیمه باقری راد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع

 

عنوان:

 

ارائه یک الگوریتم برای زمان­بندی خط تولید کارگاهی انعطا­ف­پذیر همراه با یک مرحله مونتاژ

 

استاد راهنما:

دکتر پرویز فتاحی

 

اساتید داور:

دکتر جواد بهنامیان

دکتر پروانه سموئی

 

نگارش:

نعیمه باقری راد

 

زمان:

 شنبه، 10 مهر1395

ساعت 13

 

مکان:آمفی تئاتر


چكيده:

با توجه به رقابت روزافزون در دنیای امروز، سیستم­های ساخت و تولید منعطف و دومرحله‌ای به­شدت مورد استقبال می‌باشد. لذا در این پایان­نامه مساله زمان­بندی تولید کارگاهی انعطاف­پذیر با یک مرحله مونتاژ موردمطالعه قرارگرفته است. این مساله یک سیستم تولید دومرحله­ای است که در دو حالت، بدون درنظرگرفتن زمان آماده­سازی و با درنظرگرفتن زمان آماده‌سازی وابسته به توالی موردبررسی قرارگرفته است. این مساله، مدلی از سیستم­های تولیدی است که در آن هر محصول از مونتاژ مجموعه­ای از قطعات مختلف تولید می­شود. در مرحله اول، قطعات در سیستم تولید کارگاهی انعطاف­پذیر پردازش‌شده و در مرحله دوم، قطعات مونتاژ شده و محصولات تولید می‌شوند. برای هریک از حالت­های مساله یک مدل ریاضی ارائه‌شده است. در این مدل­ها سعی شده است با درنظرگرفتن عملیات مونتاژ و زمان آماده­سازی وابسته به توالی، مدل­های ارائه‌شده به دنیای واقعی نزدیک­تر شود. هدف مسائل حداقل کردن زمان تکمیل محصولات (makespan) درنظرگرفته شده است. با توجه به این‌که مساله موردبررسی از نوع مسائل NP-hard محسوب می‌گردد، سه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی مبتنی بر الگوریتم‌های‌ بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)، جستجوی همسایگی متغیر (VNS)، جستجوی همسایگی متغیر موازی (PVNS) و شبیه­سازی تبرید (SA) برای حل مسائل پیشنهادشده است. در این الگوریتم­های ترکیبی، از الگوریتم PSO برای کاووش سراسری در فضای جستجو و از الگوریتم‌های PVNS، VNS و SA جهت جستجوی محلی در اطراف راه‌حل‌های بداست آمده در هر تکرار استفاده‌شده است. آزمایشات عددی جهت ارزیابی و اعتبارسنجی مدل‌های ریاضی و الگوریتم­های پیشنهادی درنظرگرفته شده است و عملکرد الگوریتم­های پیشنهادی در حل مسائل مختلف باهم و با الگوریتم PSO مقایسه و برتری آن­ها ارائه‌شده است.

واژه­های کلیدی: زمان­بندی، تولید کارگاهی انعطاف­پذیر، مونتاژ، زمان آماده­سازی، بهینه­سازی ازدحام ذرات، جستجوی همسایگی متغیر، شبیه­سازی تبرید.

Abstract:

Due to the increasing competition in today's world, manufacturing systems and flexible manufacturing and two step strongly are welcomed. Therefore in this thesis, the flexible job shop scheduling problem with an assembly stage is studied. This problem is a two-stage production system that is studied in two modes, without considering setup time and considering the sequence dependent setup times. This problem is model of production systems in which each product is produced from the assembly of different parts. At the first stage, the parts are processed in a flexible job shop system and then in the second stage, the parts are assembled and products are produced. For each of the modes is presented a mathematical model. In these models have been tried considering the assembly operation and sequence dependent setup times, models Presented is closer to the real world. The objective is to minimize the completion time of all products (makespan). Since the problem is NP-hard, three hybrid metaheuristic algorithm based on Particle Swarm Optimization (PSO), Parallel Variable Neighborhood Search (PVNS), Variable Neighborhood Search (VNS) and Simulated Annealing (SA) algorithms is proposed to solve the problem. In this hybrid algorithms, PSO algorithm was used for global exploration at search space and PVNS,VNS and SA algorithms for local search around solutions obtained in the each iteration. The numerical experiments are considered to evaluate and validate the performance of the mathematical models and proposed algorithms and, the proposed algorithms performance in solving various problems is compared together and with PSO algorithm and its excellence presented.

Key Words: Scheduling; Flexible job shop scheduling; Assembly; Setup time; Particle swarm optimization; Variable neighborhood search; Simulated annealing.

 


نام و نام خانوادگی: نعیمه باقری راد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع- صنایع

آدرس ایمیل: n.bagheri89@gmail.com

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی- مهندسی صنایع- دانشگاه بوعلی سینا- معدل 18.91

کارشناسی ارشد- مهندسی صنایع- معدل19.14

 

مهارت‌های نرم افزاری: نرم افزارهای گمز، مینی تب، متلب، مجموعه آفیس، Expert choice، MSP

 

عنوان مقالات:

- ارائه یک مدل ریاضی برای زمان­بندی خط تولید کارگاهی انعطا­ف­پذیر همراه با یک مرحله مونتاژ

-  A hybrid algorithm for flexible job shop scheduling with an assembly stage