پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش کنترل با عنوان: طراحی کنترل کننده مرتبه کسری در سیستم¬های فتوولتاییک و توربین بادی جهت استخراج ماکزیمم توان نگارش: محمد سجاد ایروانی

پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش کنترل با عنوان: طراحی کنترل کننده مرتبه کسری در سیستم¬های فتوولتاییک و توربین بادی جهت استخراج ماکزیمم توان نگارش: محمد سجاد ایروانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش کنترل با عنوان: طراحی کنترل کننده مرتبه کسری در سیستم‌های فتوولتاییک و توربین بادی جهت استخراج ماکزیمم توان با نگارش: محمد سجاد ایروانی با راهنمایی آقای دکتر سهیل گنجه فر و مشاوره دکتر علی دیهیمی در تاریخ 25 شهریور 1397 ساعت17:30 در سالن مهندس خانمحمدی واقع در دپارتمان برق دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. محمد سجاد ایروانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش کنترل با عنوان: طراحی کنترل کننده مرتبه کسری در سیستم‌های فتوولتاییک و توربین بادی جهت استخراج ماکزیمم توان با نگارش: محمد سجاد ایروانی با راهنمایی آقای دکتر سهیل گنجه فر و مشاوره دکتر علی دیهیمی در تاریخ 25 شهریور 1397 ساعت17:30 در سالن مهندس خانمحمدی واقع در دپارتمان برق دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

محمد سجاد ایروانی